Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 4.079.00.48 (z dn. 2018-10-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)

· Poradnik "Symulacje WPF"


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 4.079.00.48 (z dn. 2018-10-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)
Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2017 r. [wersja wzoru z 2017.11.28 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 343 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 77202950
 

 
  Pismo Ministerstwa Finansów nr ST2-4834/l7/HSZ/2008/1975 z dnia 22 stycznia 2008
Wysłany dnia 31 Mar, 2008 - 09:35 przez SlawekD Strona gotowa do druku Wyślij ten artykuł do znajomych
 
 
  Pisma i interpretacje
MINISTERSTWO FINANSÓW

Departament Finansów
Samorządu Terytorialnego
ST2-4834/l7/HSZ/2008/1975Warszawa, dnia 22 stycznia 2008 r.

Pan
Marek Poniatowski

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie
ul. Karłowicza 4
20-027 LUBLIN
W związku z pismem z dnia 20 listopada 2007 r. Nr RIO-I-432-68/07 w sprawie ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S odsetek za zwłokę od należności innych niż podatkowe - Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Odsetki od należności wynikających z umów cywilnoprawnych posiadają pewne cechy odmienne od odsetek za zwłokę przewidzianych w Ordynacji podatkowej.

Odsetki te powstają na skutek niespełnienia w terminie świadczenia pieniężnego i są świadczeniem ubocznym. Zgodnie z przepisem art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Obowiązek zapłaty odsetek powstaje niezależnie od przyczyn niedotrzymania terminu płatności. Wierzyciel nabywa prawo do odsetek oddzielnie za każdy kolejny dzień opóźnienia. Roszczenie o odsetki, z chwilą powstania, uzyskuje byt niezależny od świadczenia głównego i może być dochodzone przed sądem powszechnym. Do kwestii zaległych odsetek odnoszą się także przepisy art. 451, art. 482 i art. 509 Kodeksu cywilnego, przy czym przepisy art. 482 § 1 i art. 509 § 2 Kodeksu cywilnego wprost posługują się pojęciem "zaległe odsetki".

W związku z powyższym, naliczone odsetki od należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej należy wykazywać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S - stosownie do § 3 ust. 1 pkt 8 załącznika Nr 34 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) - w odrębnych paragrafach odsetkowych w kolumnie "należności pozostałe do zapłaty-ogółem" jak i w kolumnie "zaległości".


DYREKTOR DEPARTAMENTU
Finansów Samorządu Terytorialnego
/-/
Zdzisława Wasążnik

 

 
 
Web site derived from PostNuke, which is Free Software released under the GNU/GPL license
Warunki użytkowania | Polityka Prywatności |  Webmaster
Copyright 2002- RIO Łódź