Witamy na stronach serwisu: Regionalne Izby Obrachunkowe
 
 

  O ...

· RIO
· Krajowa Rada RIO
· Akty prawne
· Adresy Izb
 

  Menu główne

· Strona główna
· Forum
· Ankiety
· Ciekawe strony
· Kontakt
· RODO

Zbiory tekstów
· Nowe akty prawne
· Pisma i interpretacje
· KR RIO
· Pisma UOKIK
· Orzecznictwo
· Wyniki kontroli NIK
· Varia
· Unia Europejska


 

  Systemy sprawozdawcze


BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Poradniki i instrukcje
· "Metodologia opracowywania WPF" (wg wzoru Dz.U. 2019 poz. 1903)
· Poradnik "Symulacje WPF"
· Poradnik "Aktualizacja SQL Server 2008R2 do SQL 2012"
· Poradnik "Sprawozdania finansowe" za 2018 w BeSTii


SJO BeSTi@
· Aktualizacja do wer. 5.017.00.06 (z dn. 2019-12-18)
· Sumy kontrolne pobieranych plików (SJO BeSTi@ - tylko dla Administratora)


Dług publiczny
· Rb-Z, Rb-N - wzory dla JST (za 1,2 i 3 kwartał)
· Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST (WYŁĄCZNIE dla sprawozdań za IV kwartał)


Wynagrodzenia nauczycieli (art.- 30a KN)
· Wersja elektroniczna sprawozdania za 2019 r. [wersja wzoru z 2019.12.19 - źródło: MEN, www.men.gov.pl]
 

  Znajdź w serwisieZaawansowane
 

  Logowanie

Użytkownik
Hasło

Nie masz jeszcze konta ?
Chcesz publikować treści
we własnym imieniu ?
Zapomniałeś hasła ?
Kliknij tutaj
 

  Aktualnie online

Aktualnie jest 385 gości i 0 użytkowników online

Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz się zarejestrować klikając tutaj


Wizyt w serwisie: 106010136
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 94 z 3 czerwca 2008 r.

poz. 598
Rozp. Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 12:17 (9879 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 93 z 30 maja 2008 r.


poz. 585
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 12:16 (10368 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. 91 z 28 maja 2008 r.


poz. 563
Rozp. Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r., z wyjątkiem § 2 pkt 17 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

poz. 567
Rozp. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 11:25 (8996 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 88 z 21 maja 2008 r.


poz. 539
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity)
 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 10:08 (10127 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 87 z 21 maja 2008 r.


poz. 537
Rozp. Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 10:07 (9415 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 86 z 20 maja 2008 r.


poz. 522
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


poz. 523
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Lip, 2008 - 09:57 (9732 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 84 z 15 maja 2008 r.


poz. 508
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 z 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 509
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2007 z 21 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:33 (9719 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 78 z 7 maja 2008 r.


poz. 465
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 18 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 469
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego z 18 kwietnia 2008.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

poz. 469
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (8971 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 75 z 30 kwietnia 2008 r.


poz. 451
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (9264 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 73 z 29 kwietnia 2008 r.


poz. 430
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.;
2) § 1 pkt 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2008 r.

poz. 436
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków z dnia 22 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (9670 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 72 z 29 kwietnia 2008 r.


poz. 420
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

poz. 422
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 425
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 13:32 (2458 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 69 z 25 kwietnia 2008 r.


poz. 415
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 9 kwietnia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 11:14 (2376 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 66 z dnia 21 kwietnia 2008 r.


poz. 404
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 405
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 406
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 10:10 (2543 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 63 z 17 kwietnia 2008 r.


poz. 393
Zmiana ustawy o rachunkowości.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2009 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwszy i drugi, pkt 4, pkt 19 oraz pkt 49 lit. a, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2008 r.;
2) art. 1 pkt 46, art. 2 ust. 1-4 oraz art. 4 ust. 2, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 10:09 (2172 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 62 z 15 kwietnia 2008 r.


poz. 392
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych.


 
 
  Wysłane przez Adam opublikowane 02 Cze, 2008 - 09:08 (1938 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 61 z dnia 14 kwietnia 2008 r.


poz. 376
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 377
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 378
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

poz. 383
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:15 (2571 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 60 z dnia 11 kwietnia 2008 r.


poz. 373
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:15 (2502 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 59 z dnia 9 kwietnia 2008 r.


poz. 360
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wicko w województwie pomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:14 (1903 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 56 z dnia 1 kwietnia 2008 r.


poz. 337
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Banie Mazurskie w województwie warmińsko-mazurskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 338
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ostrowite w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 339
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Postomino w województwie zachodniopomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:14 (2151 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 54 z dnia 31 marca 2008 r.


poz. 328
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 329
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:14 (2316 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 52 z dnia 27 marca 2008 r.


poz. 304
Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:12 (2470 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 49 z dnia 21 marca 2008 r.


poz. 291
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie dokonywania wydatków budżetu państwa w 2008 r. pochodzących ze środków z rezerwy celowej - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:12 (2352 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 42 z dnia 12 marca 2008 r.


poz. 256
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Drużbice w województwie łódzkim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:11 (1958 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 41 z dnia 11 marca 2008 r.


poz. 240
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 242
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 22 Kwi, 2008 - 16:11 (2360 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 39 z dnia 7 marca 2008 r.


poz. 229
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:41 (2203 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 38 z dnia 6 marca 2008 r.


poz. 220
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 221
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:41 (2768 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 34 z dnia 29 lutego 2008 r.


poz. 199
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 200
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:40 (2020 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 29 z dnia 22 lutego 2008 r.


poz. 172
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:39 (2324 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 27 z dnia 19 lutego 2008 r.


poz. 153
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:38 (2381 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 25 z dnia 15 lutego 2008 r.


poz. 150
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:36 (2544 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 23 z dnia 13 lutego 2008 r.


poz. 140
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 143
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:36 (2239 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 22 z dnia 11 lutego 2008 r.


poz. 134
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Stara Kiszewa w województwie pomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:36 (1957 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 21 z dnia 8 lutego 2008 r.


poz. 124
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 13 Mar, 2008 - 20:35 (2077 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. u. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r.


poz. 117
Ustawa budżetowa na 2008 rok z dnia 23 stycznia 2008 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:24 (2857 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 18 z dnia 1 lutego 2008 r.


poz. 114
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 116
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:23 (2368 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 16 z dnia 30 stycznia 2008 r.


poz. 100
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:21 (2874 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 15 z dnia 30 stycznia 2008 r.


poz. 97
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie określenia ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, które są uprawnione do wyznaczania przedstawicieli do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:21 (2211 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 14 z dnia 29 stycznia 2008 r.


poz. 92
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:20 (2403 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 11 z dnia 23 stycznia 2008 r.


poz. 62
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żmigrodu w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:20 (2309 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 9 z dnia 21 stycznia 2008 r.


poz. 56
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bałtów w województwie świętokrzyskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:20 (2089 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 8 z dnia 18 stycznia 2008 r.


poz. 43
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Filipów w województwie podlaskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 14:20 (2105 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 7 z dnia 17 stycznia 2008 r.


poz. 35
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bełżyc w województwie lubelskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 36
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Góry w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 37
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żarowa w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 09:11 (2166 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 4 z dnia 11 stycznia 2008 r.


poz. 21
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 09:10 (2557 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 3 z dnia 9 stycznia 2008 r.


poz. 6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 7
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Augustów w województwie podlaskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 8
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Swarzędza w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 15
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2008 - 09:10 (2148 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 250 z dnia 31 grudnia 2007 r.


poz. 1869
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1870
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1873
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:36 (2328 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 249 z dnia 31 grudnia 2007 r.


poz. 1851
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:35 (2116 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 247 z dnia 29 grudnia 2007 r.


poz. 1821
Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1824
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1825
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1831
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1832
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1833
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1840
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:35 (1995 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 244 z dnia 28 grudnia 2007 r.


poz. 1798
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:35 (2347 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 243 z dnia 28 grudnia 2007 r.


poz. 1782
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:34 (2207 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 242 z dnia 27 grudnia 2007 r.


poz. 1774
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Biszcza w województwie lubelskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:34 (2395 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 241 z dnia 27 grudnia 2007 r.


poz. 1760
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1761
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1763
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1770
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:34 (2259 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 239 z dnia 21 grudnia 2007 r.


poz. 1750
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Daszyna w województwie łódzkim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:33 (2171 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 236 z dnia 19 grudnia 2007 r.


poz. 1740
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:33 (2342 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 234 z dnia 17 grudnia 2007 r.


poz. 1721
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem § 1:
1) pkt 3 lit. j i pkt 5 - które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.;
2) pkt 1 lit. a tiret drugie - który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 lipca 2007 r.;
3) pkt 1 lit. a tiret trzecie - który wchodzi w życie z dniem 29 marca 2008 r.;
4) pkt 1 lit. d tiret pierwsze - który wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

poz. 1725
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że:
1) § 8 ust. 1 w odniesieniu do Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.;
2) § 2 i 3 stosuje się do nagród rocznych przysługujących począwszy od roku 2008.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:32 (2214 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 232 z dnia 12 grudnia 2007 r.


poz. 1711
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Brzegu Dolnego w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1712
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kunice w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:31 (2180 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 230 z dnia 11 grudnia 2007 r.


poz. 1693
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1696
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:30 (2168 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 227 z dnia 5 grudnia 2007 r.


poz. 1679
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, zachodniopomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:28 (1833 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 226 z dnia 4 grudnia 2007 r.


poz. 1675
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:26 (2019 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 224 z dnia 30 listopada 2007 r.


poz. 1660
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1661
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Elbląg w województwie warmińsko-mazurskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:26 (1975 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 223 z dnia 29 listopada 2007 r.


poz. 1655
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lut, 2008 - 15:25 (2347 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 215 z dnia 16 listopada 2007 r.


poz. 1587
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 24 Lis, 2007 - 08:21 (1966 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 214 z dnia 16 listopada 2007 r.


poz. 1575
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kalinowo w województwie warmińsko-mazurskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 24 Lis, 2007 - 08:21 (2240 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 212 z dnia 15 listopada 2007 r.


poz. 1551
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.


Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 upływie dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1552
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1557
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1559
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1566
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 24 Lis, 2007 - 08:21 (2144 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 211 z dnia 14 listopada 2007 r.


poz. 1541
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1545
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 24 Lis, 2007 - 08:20 (1975 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 210 z dnia 14 listopada 2007 r.


poz. 1526
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kalisza Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1527
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Łagów w województwie lubuskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 24 Lis, 2007 - 08:20 (1879 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 209 z dnia 13 listopada 2007 r.


poz. 1511
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:51 (2122 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 208 z dnia 12 listopada 2007 r.


poz. 208
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:50 (1935 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 205 z dnia 6 listopada 2007 r.


poz. 1484
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:50 (2150 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 204 z dnia 5 listopada 2007 r.


poz. 1468
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1470
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1473
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1480
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:49 (2447 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 202 z dnia 31 października 2007 r.


poz. 1463
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:38 (2532 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 201 z dnia 30 października 2007 r.


poz. 1455
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1456
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1457
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1458
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1459
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1462
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:38 (2320 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 197 z dnia 25 października 2007 r.


poz. 1426
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1435
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1437
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:38 (2058 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 194 z dnia 23 października 2007 r.


poz. 1403
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1404
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1405
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:37 (1913 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 192 z dnia 19 października 2007 r.


poz. 1378
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r., z wyjątkiem:
1) art. 20 ust. 3-5, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2008 r.;
2) art. 32, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 45, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1381
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4 w zakresie art. 54b
ust. 2 i 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.

poz. 1386
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:35 (2465 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 191 z dnia 18 października 2007 r.


poz. 1365
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa wchodzi w życie w po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

poz. 1370
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem:
1) art. 3, 4 i 11, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 18 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

poz. 1371
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1377
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:31 (2070 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 189 z dnia 16 października 2007 r.


poz. 1352
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:31 (1924 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 187 z dnia 12 października 2007 r.


poz. 1325
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1328
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Naruszewo w województwie mazowieckim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1330
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1337
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2007 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 21 Lis, 2007 - 13:31 (2015 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 182 z dnia 3 października 2007 r.


poz. 1299
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1300
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 182 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:31 (2651 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 181 z dnia 1 października 2007 r.


poz. 1288
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1291
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1292
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 15 i art. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 181 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:31 (2149 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 179 z dnia 28 września 2007 r.


poz. 1266
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1267
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1268
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1269
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1270
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 179 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:30 (1980 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 178 z dnia 27 września 2007 r.


poz. 1253
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1254
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 178 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:29 (2507 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 176 z dnia 25 września 2007 r.


poz. 1238
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 pkt 2 lit. b i c, który wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1239
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1243
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 46 i 47 lit. e, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2007 r.;
2) art. 1 pkt 5 lit. b-d, pkt 6, 28 lit. a, pkt 42, 47 lit. a i b i pkt 48 lit. a i b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 176 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:28 (2337 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 175 z dnia 24 września 2007 r.


poz. 1226
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1232
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 175 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:27 (2092 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 173 z dnia 21 września 2007 r.


poz. 1218
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 23, 56-67, 68 lit. a i b, 69-73 i 78,
2) art. 6, 8 i 9,
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 173 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:24 (1947 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 171 z dnia 20 września 2007 r.


poz. 1208
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, art. 3 pkt 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1209
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 171..>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:23 (2296 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 167 z dnia 17 września 2007 r.


poz. 1177
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krynki w województwie podlaskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 167 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:22 (2151 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 165 z dnia 14 września 2007 r.


poz. 1169
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie także do osiągniętych dochodów za rok podatkowy rozpoczynający się w 2007 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 165 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:21 (2101 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 163 z dnia 11 września 2007 r.


poz. 1155
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 163 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:20 (2070 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 162 z dnia 8 września 2007 r.


poz. 1146
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1147
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie dokumentów, materiałów oraz informacji koniecznych do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 162 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:15 (2415 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 160 z dnia 5 września 2007 r.


poz. 1131
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 160 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:14 (1955 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 159 z dnia 3 września 2007 r.


poz. 1116
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

poz. 1117
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 159 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:14 (2083 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 158 z dnia 31 sierpnia 2007 r.


poz. 1103
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1104
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1106
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1108
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie programów regionalnych i projektów lokalnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1110
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1111
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 158 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 15 Paź, 2007 - 20:13 (2167 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 151 z dnia 22 sierpnia 2007 r.


poz. 1078
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 151 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:46 (2405 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 147 z dnia 14 sierpnia 2007 r.


poz. 1035
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 147 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:45 (2089 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 144 z dnia 9 sierpnia 2007 r.


poz. 1003
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyrzyska w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1004
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dwikozy w województwie świętokrzyskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 144 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:45 (2128 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 140 z dnia 3 sierpnia 2007 r.


poz. 981
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o Policji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 984
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 991
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 140 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:44 (2510 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 139 z dnia 2 sierpnia 2007 r.


poz. 980
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 139 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:43 (2287 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 137 z dnia 31 lipca 2007 r.


poz. 968
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

(tekst jednolity)


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 137 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:42 (2101 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 136 z dnia 31 lipca 2007 r.


poz. 955
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 956
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 961
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2007 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 136 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:36 (2122 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 134 z dnia 26 lipca 2007 r.


poz. 940
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 134 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:35 (1967 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 133 z dnia 24 lipca 2007 r.


poz. 923
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 930
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 133 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:34 (2216 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 128 z dnia 18 lipca 2007 r.


poz. 883
Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 890
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 lit. c i d, pkt 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 128 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:29 (2254 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 125 z dnia 13 lipca 2007 r.


poz. 874
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 125 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 03 Wrz, 2007 - 08:29 (2782 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 124 z dnia 11 lipca 2007 r.


poz. 864
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 124 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Lip, 2007 - 09:01 (2503 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 123 z dnia 9 lipca 2007 r.


poz. 845
Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 852
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Niemodlina w województwie opolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 123 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Lip, 2007 - 09:01 (1985 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 121 z dnia 6 lipca 2007 r.


poz. 839
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia5), z wyjątkiem § 2 pkt 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 121 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Lip, 2007 - 09:00 (2262 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r.


poz. 819
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 821
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 825
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 120 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Lip, 2007 - 09:00 (2170 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 115 z dnia 29 czerwca 2007 r.


poz. 790
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 czerwca 2007 r.

poz. 791
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 5 i art. 13, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.;
2) art. 1 pkt 14, 15, 17 lit. a i pkt 34 oraz art. 5, 11 i 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
3) art. 8, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2007 r.

poz. 792
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

poz. 793
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 13 lit. a, art. 4 oraz art. 5 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 115 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Lip, 2007 - 08:59 (2119 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 114 z dnia 29 czerwca 2007 r.


poz. 782
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2007 r.

poz. 783
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2007 r.

poz. 786
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 i § 7 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 114 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Lip, 2007 - 08:59 (2222 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 109 z dnia 21 czerwca 2007 r.


poz. 747
Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 748
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 750
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 753
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 109 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:21 (2385 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 106 z dnia 15 czerwca 2007 r.


poz. 723
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 106 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:21 (2071 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 105 z dnia 14 czerwca 2007 r.


poz. 716
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 719
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zakresu sprawozdań z wykonywania zadań instytucji zarządzającej, dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 105 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:20 (2115 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 103 z dnia 11 czerwca 2007 r.


poz. 711
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 712
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 713
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 103 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:19 (2031 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 102 z dnia 11 czerwca 2007 r.


poz. 689
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

poz. 693
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2007 r.

poz. 694
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krokowa w województwie pomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 695
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 696
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 697
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 706
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 102 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:18 (2569 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 101 z dnia 6 czerwca 2007 r.


poz. 684
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 685
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 686
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 687
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 688
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 101 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:17 (2359 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 99 z dnia 5 czerwca 2007 r.


poz. 664
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 665
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 672
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu wojewódzkiego oraz wzoru wniosku zarządu województwa o przyznanie środków na realizację regionalnych programów operacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 99 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 28 Cze, 2007 - 08:17 (2078 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 98 z dnia 4 czerwca 2007 r.


poz. 655
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 98 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:50 (1871 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 97 z dnia 1 czerwca 2007 r.


poz. 640
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 97 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:49 (2270 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz.U. Nr 95 z dnia 30 maja 2007 r.


poz. 631
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 632
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 95 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:48 (2588 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 94 z dnia 30 maja 2007 r.


poz. 628
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 94 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:47 (2505 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 93 z dnia 29 maja 2007 r.


poz. 621
Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 622
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 r.

poz. 625
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 93 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:46 (2269 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 90 z dnia 23 maja 2007 r.


poz. 602
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 607
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

tekst jednolity

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 90 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:23 (1834 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 88 z dnia 18 maja 2007 r.


poz. 587
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 18 lit. b i pkt 73-78 oraz art. 7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 47, pkt 50 lit. c i pkt 51, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 88 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 15:04 (2108 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 86 z dnia 16 maja 2007 r.


poz. 575
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 86 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Cze, 2007 - 14:39 (1903 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 84 z dnia 14 maja 2007 r.


poz. 565
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 kwietnia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 84 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 15:06 (2157 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr. 82 z dnia 11 maja 2007 r.


poz. 560
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 43 lit. b i d oraz lit. e w zakresie art. 154 pkt 17-19, art. 1 pkt 44, art. 1 pkt 48, 49 w zakresie art. 172-176, art. 1 pkt 51, 52 w zakresie art. 184 ust. 2-6, art. 185-193a i art. 1 pkt 53-55 oraz art. 3-5, które wchodzą w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 49 w zakresie art. 176a i art. 7 ust. 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 82 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 15:06 (2091 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007 r.


poz. 542
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 9a ust. 2 pkt 1-2 i 6, art. 9c ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4 oraz 8 i ust. 5 pkt 2 lit. b i c oraz art. 10 i 10a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.;
2) art. 53, art. 54 i art. 64a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2007 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 80 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 15:05 (1900 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 79 z dnia 7 maja 2007 r.


poz. 533
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 79 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 15:04 (2054 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 77 z dnia 30 kwietnia 2007 r.


poz. 520
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 524
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 77 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 15:03 (1945 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 76 z dnia 27 kwietnia 2007 r.


poz. 503
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.

poz. 510
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 76 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 15:02 (2246 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 75 z dnia 26 kwietnia 2007 r.


poz. 493
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2007 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 75 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:59 (2170 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 71 z dnia 20 kwietnia 2007 r.


poz. 475
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 5-11 oraz § 4 pkt 4-10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

poz. 476
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 71 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:58 (2337 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 70 z dnia 19 kwietnia 2007 r.


poz. 470
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Książa Wielkopolskiego w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 473
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 70 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:56 (2312 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 68 z dnia 17 kwietnia 2007 r.


poz. 447
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 448
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 449
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

(tekst jednolity)

poz. 450
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 68 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:46 (2253 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 64 z dnia 11 kwietnia 2007 r


poz. 427
USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 64 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:44 (2200 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 61 z dnia 6 kwietnia 2007 r.


poz. 413
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 61 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:42 (2330 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 59 z dnia 5 kwietnia 2007 r.


poz. 404
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 59 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:42 (2177 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 58 z dnia 4 kwietnia 2007 r.


poz. 395
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 58 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:28 (1878 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 57 z dnia 2 kwietnia 2007 r.


poz. 385
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 386
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 57 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:26 (1769 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 56 z dnia 30 marca 2007 r.


poz. 372
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 56 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:21 (1891 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 55 z dnia 30 marca 2007 r.


poz. 361
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 362
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 55 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:19 (2488 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 54 z dnia 29 marca 2007 r.


poz. 360
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 54 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:18 (2151 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 53 z dnia 28 marca 2007 r.


poz. 354
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 53 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:17 (2261 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 48 z dnia 19 marca 2007 r.


poz. 320
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

poz. 322
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, lit. b, lit. d, lit. e, lit. f oraz pkt 4 lit. c, lit. g, lit. q, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 325
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 327
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. dotyczący wniosku o zbadanie zgodności:
1) a) art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1457), wprowadzającego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.),
b) art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, wprowadzającego art. 26 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, ze zm.),
c) art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806, ze zm.), wprowadzających art. 24h ust. 4 oraz art. 24j ust. 3 do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w części dotyczącej terminów składania oświadczeń, o których mowa w tych przepisach,
z art. 2 Konstytucji,
2) a) art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, wprowadzającego art. 190 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. powołanej w punkcie 1 lit. a,
b) art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. powołanej w punkcie 1 lit. a, wprowadzającego art. 26 ust. 1 pkt 1a do ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. powołanej w punkcie 1 lit. b,
z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

sygn. akt K 8/07

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 48 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Maj, 2007 - 14:15 (2474 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 47 z dnia 16 marca 2007 r.


poz. 314
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 315
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 47 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:14 (2392 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 46 z dnia 15 marca 2007 r.


poz. 303
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Gorzkowice w województwie łódzkim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 46 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:12 (2378 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 45 z dnia 14 marca 2007 r.


poz. 289
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielenia wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 45 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:12 (2527 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 44 z dnia 13 marca 2007 r.


poz. 283
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 287
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 44 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:11 (2108 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 43 z dnia 12 lutego 2007 r.


poz. 277
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksty ustawy o Policji.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 43 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:11 (2202 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 42 z dnia 9 marca 2007 r.


poz. 273
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 274
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 42 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:10 (2364 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 39 z dnia 5 marca 2007 r.


poz. 251
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 39 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2007 - 22:08 (2241 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 36 z dnia 28 lutego 2007 r.


poz. 226
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 36 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Mar, 2007 - 15:07 (2549 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 35 z dnia 27 lutego 2007 r.


poz. 213
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 222
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 35 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Mar, 2007 - 15:07 (2044 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 34 z dnia 26 lutego 2007 r.


poz. 206
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 34 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Mar, 2007 - 15:06 (1846 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 30 z dnia 22 lutego 2007 r.


poz. 200
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

poz. 201
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury.

Rozporządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 30 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:43 (2348 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 27 z dnia 20lutego 2007 r.


poz. 178
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Bytomia Odrzańskiego w województwie lubuskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 185
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 27 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:42 (1955 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 26 z dnia 16 lutego 2007 r.


poz. 163
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 164
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie starochowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 165
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 166
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 167
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 168
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 169
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 170
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 165
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 166
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 167
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 171
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 172
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 173
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 174
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dziwnowa w województwie zachodniopomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 175
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sycowa w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 175
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dzierżoniów w województwie dolnośląskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 26 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:41 (2307 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 24 z dnia 14 lutego 2007 r.


poz. 146
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 148
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 24 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:33 (2136 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 21 z dnia 9 lutego 2007 r.


poz. 124
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 9a ust. 8-8d, art. 9c ust. 6 i 7 oraz art. 56 ust. 2a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.;
2) art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 130
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 131Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 21 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:32 (2021 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 17 z dnia 6 lutego 2007 r.


poz. 97
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 98
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 99
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 101
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 103
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 104
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 17 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:28 (1862 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 19 z dnia 8 lutego 2007 r.


poz. 115
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 19 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:27 (1943 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 16 z dnia 1 lutego 2007 r.


poz. 93
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 16 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 27 Lut, 2007 - 12:25 (2032 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r.


poz. 90
Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 15 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 26 Lut, 2007 - 18:09 (2396 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 14 z dnia 31 stycznia 2007 r.


poz. 88
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 14 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 26 Lut, 2007 - 18:08 (1924 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 13 z dnia 29 stycznia 2007 r.


poz. 83
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziłów w województwie podlaskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 13 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 26 Lut, 2007 - 18:06 (2061 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 11 z dnia 24 stycznia 2007 r.


poz. 74
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

(tekst jednolity)

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 11 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 26 Lut, 2007 - 18:05 (2077 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 10 z dnia 22 stycznia 2007 r.


poz. 68
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 10 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 26 Lut, 2007 - 18:04 (2464 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 7 z dnia 17 stycznia 2007 r.


poz. 48
Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Notatka: Treść aktu można znaleźć np. w serwisie "Polski Serwer Prawa" prowadzonym przez Wolters Kluwer Polska sp.z o.o.
kliknij ten link aby przejść do zawartości Dz.U. Nr 7 ...>>>

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 26 Lut, 2007 - 18:02 (2128 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 251 z dnia 29 grudnia 2006 r.


poz. 1844
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1847
Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1848
Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

poz. 1853
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

poz. 1856
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a i c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1857
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Sty, 2007 - 19:55 (2596 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 249 z dnia 29 grudnia 2006 r.


poz. 1837
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1838
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1839
ozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Sty, 2007 - 19:55 (2020 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 249 z dnia 29 grudnia 2006 r.


poz. 1825
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1828
Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, pkt 6 lit. a tiret drugie. pkt 7, pkt 8 lit. a i lit. d, pkt 9, pkt 12, pkt 14, pkt 15, art. 4 i art. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

poz. 1830
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2007 r., z wyjątkiem art. 24a pkt. 2 lit. b, art. 24e ust. 2 pkt. 2 i art. 37b ust. 1 pkt. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2008 r.

poz. 1831
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

poz. 1832
Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1833
Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1836
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Sty, 2007 - 19:54 (2318 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 246 z dnia 28 grudnia 2006 r.


poz. 1791
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1793
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1795
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

poz. 1799
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1804
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Sty, 2007 - 19:53 (2197 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 245 z dnia 28 grudnia 2006 r.


poz. 1775
Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1778
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

poz. 1785
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Sty, 2007 - 19:53 (1946 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 243 z dnia 27 grudnia 2006 r.


poz. 1762
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1764
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Sty, 2007 - 19:52 (2098 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 237 z dnia 20 grudnia 2006 r.


poz. 1713
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:37 (2505 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 236 z dnia 19 grudnia 2006 r.


poz. 1704
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1705
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:36 (2052 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 235 z dnia 19 grudnia 2006 r.


poz. 1701
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:36 (1906 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 233 z dnia 15 grudnia 2006 r.


poz. 1691
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem postanowień odnoszących się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:36 (1780 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 232 z dnia 15 grudnia 2006 r.


poz. 1689
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:35 (2574 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 229 z dnia 13 grudnia 2006 r.


poz. 1673
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:34 (2175 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 228 z dnia 12 grudnia 2006 r.


poz. 1667
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:33 (1843 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 227 z dnia 11 grudnia 2006 r.


poz. 1661
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1664
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

poz. 1666
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2006 r. orzekający o niezgodności § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic powiatów chełmskiego i krasnostawskiego oraz zmiany siedziby władz powiatu warszawskiego zachodniego (Dz. U. Nr 141, poz. 1187) z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759).

sygn. akt U 2/06.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:32 (2431 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 226 z dnia 11 grudnia 2006 r.


poz. 1654
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:03 (2173 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 225 z dnia 8 grudnia 2006 r.


poz. 1635
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1636
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2006 r.

poz. 1637
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2007 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1645
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 09 Sty, 2007 - 12:02 (2151 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 222 z dnia 5 grudnia 2006 r.


poz. 1629
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1630
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2006 r.

poz. 1632
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:20 (1813 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 221 z dnia 4 grudnia 2006 r.


poz. 1617
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1619
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1620
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1622
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:20 (1972 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 220 z dnia 1 grudnia 2006 r.


poz. 1600
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1601
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 18 i art. 2 niniejszej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1608
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym marszałek województwa może powierzyć przeprowadzenie kontroli.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1611
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:19 (2183 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 218 z dnia 30 listopada 2006 r.


poz. 1596
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1597
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:19 (1891 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 217 z dnia 29 listopada 2006 r.


poz. 1590
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2, pkt 4-7, pkt 13, pkt 22, art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:18 (2142 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 216 z dnia 29 listopada 2006 r.


poz. 1584
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:18 (2404 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 215 z dnia 28 listopada 2006 r.


poz. 1581
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:12 (2084 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 214 z dnia 27 listopada 2006 r.


poz. 1574
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1576
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1577
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1578
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:07 (1919 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 213 z dnia 24 listopada 2006 r.


poz. 1563
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1564
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1565
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:06 (1975 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 211 z dnia 23 listopada 2006 r.


poz. 1555
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Sty, 2007 - 16:06 (2423 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 209 z dnia 22 listopada 2006 r.


poz. 1544
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1549
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2007 - 12:48 (2172 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 208 z dnia 21 listopada 2006 r.


poz. 1531
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1535
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1536
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2007 - 12:48 (2091 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 206 z dnia 17 listopada 2006 r.


poz. 1517
Rozoporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:45 (2069 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 202 z dnia 8 listopada 2006 r.


poz. 1485
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1490
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:45 (2041 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 200 z dnia 7 listopada 2006 r.


poz. 1473
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:44 (2244 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 195 z dnia 27 października 2006 r.


poz. 1442
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1443
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:43 (2229 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 191 z dnia 20 października 2006 r.


poz. 1411
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

poz. 1412
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1416
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:43 (2143 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 190 z dnia 19 października 2006 r.


poz. 1399
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1400
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1402
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:38 (2202 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 189 z dnia 19 października 2006 r.


poz. 1395
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:37 (1830 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 187 z dnia 16 października 2006 r.


poz. 1387
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1388
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:37 (1904 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 183 z dnia 11 października 2006 r.


poz. 1356
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1361
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 30 Lis, 2006 - 11:36 (2400 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 172 z dnia 28 września 2006 r.


poz. 1238
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

poz. 1239
Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 września 2006 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:22 (2270 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 171 z dnia 27 września 2006 r.


poz. 1227
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:21 (3219 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 169 z dnia 25 września 2006 r.


poz. 1201
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1202
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1205
Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1206
Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 15 września 2006 r. sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1208
Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:21 (2432 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 166 z dnia 18 września 2006 r.


poz. 1183
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2006 r. o sprostowaniu błędu. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:20 (1914 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 165 z dnia 15 września 2006 r.


poz. 1176
Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 28 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:20 (2155 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. NR 164 z dnia 14 września 2006 r.


poz. 1163
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

tekst jednolity


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:20 (2264 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 162 z dnia 12 września 2006 r.


poz. 1149
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 13 września 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Paź, 2006 - 08:19 (2261 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 160 z dnia 7 września 2006 r.


poz. 1132
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Paź, 2006 - 13:48 (2360 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 159 z dnia 6 września 2006 r.


poz. 1127
Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 września 2006 r.
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Paź, 2006 - 13:47 (1807 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 158 z dnia 5 września 2006 r.


poz. 1122
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1123
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Paź, 2006 - 13:47 (2376 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 156 z dnia 30 sierpnia 2006 r.


poz. 1118
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

tekst jednolity
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Paź, 2006 - 13:46 (1980 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 155 z dnia 31 sierpnia 2006 r.


poz. 1110
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 19 Paź, 2006 - 13:46 (2247 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 146 z dnia 16 sierpnia 2006 r.


poz. 1055
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:42 (2253 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 145 z dnia 14 sierpnia 2006 r.


poz. 1050
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2006 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:41 (2487 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 144 z dnia 11 sierpnia 2006 r.


poz. 1041
Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1042
Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:41 (2206 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 143 z dnia 10 sierpnia 2006 r.


poz. 1031
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1032
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1:
a) pkt 11, 13 i 33, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
b) pkt 36 i 37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,
c) pkt 43-46, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
2) art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1036
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa jednostkom samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1038
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:39 (2354 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 142 z dnia 9 sierpnia 2006 r.


poz. 1017
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

poz. 1018
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędnej pomocy przez instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz obywateli.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1019
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1020
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1023
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:38 (2751 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 141 z dnia 8 sierpnia 2006 r.


poz. 997
Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1001
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:37 (2215 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 139 z dnia 4 sierpnia 2006 r.


poz. 989
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty, poboru i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

poz. 992
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

(tekst jednolity)

poz. 993
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:37 (2375 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 137 z dnia 31 lipca 2006 r.


poz. 971
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

poz. 972
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2006 r.

poz. 975
Rozporządzenie Mnistra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

poz. 976
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lipca 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:36 (2297 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 136 z dnia 28 lipca 2006 r.


poz. 964
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

poz. 967
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 968
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 969
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 09:36 (2205 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 135 z dnia 27 lipca 2006 r.


poz. 950
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

poz. 955
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 12 Wrz, 2006 - 00:05 (2640 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 134 z dnia 25 lipca 2006 r.


poz. 940
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i zasad wydawania decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2006 r.

poz. 943
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 944
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:24 (2119 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 133 z dnia 21 lipca 2006 r.


poz. 934
Ustawa z dnia 24 maja 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:24 (2216 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 130 z dnia 19 lipca 2006 r.


poz. 903
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:23 (2064 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 129 z dnia 19 lipca 2006 r.


poz. 902
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:23 (1977 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 128 z dnia 18 lipca 2006 r.


poz. 893
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:23 (1703 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 127 z dnia 17 lipca 2006 r.


poz. 882
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 885
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 886
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.

poz. 890
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:23 (2163 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 126 z dnia 14 lipca 2006 r.


poz. 875
Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 11 Wrz, 2006 - 09:22 (2372 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 125 z dnia 13 lipca 2006 r.


poz. 866
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 867
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu, form i zasad sporządzania informacji dotyczących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 868
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 870
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Wrz, 2006 - 09:13 (2069 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 124 z dnia 12 lipca 2006 r.


poz. 859
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Wrz, 2006 - 09:01 (2084 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 123 z dnia 11 lipca 2006 r.


poz. 856
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 858
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Wrz, 2006 - 08:56 (2001 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 122 z dnia 10 lipca 2006 r.


poz. 855
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r.orzekający o niezgodności art. 26 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

sygn. akt K 43/05 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Wrz, 2006 - 08:56 (1858 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 121 z dnia 6 czerwca 2006 r.


poz. 844
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Wrz, 2006 - 08:55 (2441 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 120 z dnia 6 lipca 2006 r.


poz. 823
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

poz. 831
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2006 r.

poz. 833
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 10:52 (2732 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 119 z dnia 5 lipca 2006 r.


poz. 816
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 10:51 (2433 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 118 z dnia 4 lipca 2006 r.


poz. 802
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 803
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 804
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 10:51 (2806 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 117 z dnia 30 czerwca 2006 r.


poz. 791
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 792
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 793
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. >b>w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 794
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 795
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 796
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 797
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 798
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 799
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 10:51 (2899 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 116 z dnia 30 czerwca 2006 r.


poz. 783
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 784
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:33 (3081 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 115 z dnia 30 czerwca 2006 r.


poz. 781
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:33 (3023 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 113 z dnia 30 czerwca 2006 r.


poz. 770
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:33 (2479 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 112 z dnia 29 czerwca 2006 r.


poz. 757
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 758
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 759
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 761
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 762
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 763
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 764
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

poz. 765
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:32 (2714 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 110 z dnia 29 czerwca 2006 r.


poz. 755
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:32 (2766 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 109 z dnia 28 czerwca 2006 r.


poz. 752
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 753
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:29 (2378 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 108 z dnia 28 czerwca 2006 r.


poz. 738
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:29 (1804 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 107 z dnia 27 czerwca 2006 r.


poz. 726
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r., z wyjątkiem klasyfikacji określonej w § 5, rozdziałów: 50006 i 75313 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, paragrafu 234 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, paragrafów: 436-440, 469, 470, 474, 475 i 498 określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz załączników nr 8 i 9 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:29 (2239 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 106 z dnia 26 czerwca 2006 r.


poz. 714
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie projektów w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lip, 2006 - 09:28 (2020 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 103 z dnia 21 czerwca 2006 r.


poz. 705
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie trybu i terminów ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 707
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie działań oraz wzoru umowy o dofinansowanie działania w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 12:17 (2189 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 98 z dnia 9 czerwca 2006 r.


poz. 679
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2005.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 685
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 12:16 (2145 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 97 z dnia 8 czerwca 2006 r.


poz. 673
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

(tekst jednolity)

poz. 674
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:52 (2374 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 96 z dnia 7 czerwca 2006 r.


poz. 667
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:52 (1925 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 95 z dnia 6 czerwca 2006 r.


poz. 661
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:51 (2277 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 94 z dnia 5 czerwca 2006 r.


poz. 651
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 652
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 657
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2006 r. orzekający o niezgodności art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r. z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

sygn. akt SK 51/05


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:24 (2369 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 93 z dnia 2 czerwca 2006 r.


poz. 647
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Rregionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:24 (2211 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 92 z dnia 1 czerwca 2006 r.


poz. 641
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:22 (1777 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 91 z dnia 1 czerwca 2006 r.


poz. 632
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:22 (2221 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 89 z dnia 30 maja 2006 r.


poz. 622
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 625
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:21 (1964 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 88 z dnia 25 maja 2006 r.


poz. 615
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 17 Lip, 2006 - 09:21 (2281 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r.


poz. 603
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

poz. 604
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

poz. 605
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

poz. 606
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

poz. 608
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

poz. 609
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

poz. 610
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2006 r.

 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lip, 2006 - 14:26 (2388 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 86 z dnia 23 maja 2006 r.


poz. 594
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lip, 2006 - 14:18 (2319 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 84 z dnia 18 maja 2006 r.


poz. 581
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 582
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lip, 2006 - 14:18 (2135 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 83 z dnia 16 maja 2006 r.


poz. 575
Rozporządzwnie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lip, 2006 - 14:17 (2061 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 81 z dnia 12 maja 2006 r.


poz. 567
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rzwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 568
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rzwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Lip, 2006 - 14:14 (2335 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006 r.


poz. 558
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:29 (4583 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 79 z dnia 10 maja 2006 r.


poz. 549
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 551
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:29 (3535 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 75 z dnia 4 maja 2006 r.


poz. 518
Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:28 (3067 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 74 z dnia 28 kwietnia 2006 r.


poz. 517
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:28 (3069 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 73 z dnia 28 kwietnia 2006 r.


poz. 506
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 507
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 508
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:28 (2830 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 71 z dnia 26 kwietnia 2006 r.


poz. 491
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:25 (2627 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 66 z dnia 21 kwietnia 2006 r.


poz. 469
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 472
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 23 Maj, 2006 - 18:25 (3083 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 64 z dnia 18 kwietnia 2006 r.


poz. 447
Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 23:00 (3973 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 63 z dnia 13 kwietnia 2006 r.


poz. 441
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Wstawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 13 kwietnia 2006 r.

poz. 442
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 22:59 (3511 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 61 z dnia 12 kwietnia 2006 r.


poz. 433
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 22:59 (2922 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 60 z dnia 11 kwietnia 2006 r.


poz. 424
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 22:58 (2509 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 59 z dnia 10 kwietnia 2006 r.


poz. 409
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielenia wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego.

Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 410
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 411
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 22:57 (2488 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 58 z dnia 7 kwietnia 2006 r.


poz. 401
Ropzorządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 403
Ropzorządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 404
Ropzorządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 408
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 22:57 (2565 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 57 z dnia 6 kwietnia 2006 r.


poz. 398
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 22:53 (2613 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 53 z dnia 31 marca 2006 r.


poz. 388
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 14:34 (2594 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 50 z dnia 28 marca 2006 r.


poz. 360
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

poz. 362
Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 370
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 14:30 (2322 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 46 z dnia 21 marca 2006 r.


poz. 331
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 333
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 14:29 (2924 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 44 z dnia 17 marca 2006 r.


poz. 310
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 311
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 312
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 313
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Brzozie w województwie kujawsko-pomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 314
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Cisek w województwie opolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 14:03 (2363 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 39 z dnia 9 marca 2006 r.


poz. 272
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 09:51 (1979 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 38 z dnia 7 marca 2006 r.


poz. 261
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 09:43 (2008 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 37 z dnia 3 marca 2006 r.


poz. 257
Rozporządzenie Ministra Rozwoju REGIONALNEGO z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 09:43 (2546 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 36 z dnia 2 marca 2006 r.


poz. 246
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 247
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Jedwabnego w województwie podlaskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2006 r.

poz. 248
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2006 r.

poz. 249
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 2 lutego 2006 r.
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 25 Kwi, 2006 - 09:42 (1967 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 35 z dnia 2 marca 2006 r.


poz. 244
USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2006 z dnia 17 lutego 2006 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Kwi, 2006 - 22:20 (2052 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 34 z dnia 1 marca 2006 r.


poz. 237
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 238
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Kwi, 2006 - 22:20 (2099 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2006 r.


poz. 228
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 229
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 230
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 232
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Kwi, 2006 - 22:19 (2370 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 32 z dnia 27 lutego 2006 r.


poz. 225
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Kwi, 2006 - 22:18 (2009 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 30 z dnia 24 lutego 2006 r.


poz. 214
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.
(tekst jednolity)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Kwi, 2006 - 22:18 (2412 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 30 z dnia 24 lutego 2006 r.


poz. 210
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2006 - 08:11 (2430 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 29 z dnia 23 lutego 2006 r.


poz. 206
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2006 - 08:10 (2318 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 25 z dnia 17 lutego 2006 r.


poz. 186
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2006 - 08:10 (2720 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 19 z dnia 6 lutego 2006 r.


poz. 146
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dorohusk w województwie lubelskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 150
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2006 - 08:10 (2350 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 17 z dnia 2 lutego 2006 r.


poz. 128
Ustawa z dnia 27 stycznia 2006 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 133
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 20 Mar, 2006 - 08:10 (2804 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 12 z dnia 25 stycznia 2006 r.


poz. 65
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 67
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 68
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 72
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 73
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 76
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Lut, 2006 - 16:01 (3507 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 11 z dnia 23 stycznia 2006 r.


poz. 55
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie przekazywania informacji o realizacji zadań związanych ze służbą zastępczą.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 56
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Lut, 2006 - 15:58 (2816 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 9 z dnia 19 stycznia 2006 r.


poz. 51
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Lut, 2006 - 15:57 (3035 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 8 z dnia 19 stycznia 2006 r.


poz. 45
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 08 Lut, 2006 - 15:44 (3060 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 5 z dnia 12 stycznia 2006 r.


poz. 27
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 29
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 21:12 (2827 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 3 z dnia 6 stycznia 2006 r.


poz. 22
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 21:12 (2409 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 r.


poz. 1
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostroroga w województwie wielkopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 5
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 7
Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 21:11 (2404 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 267 z dnia 30 grudnia 2005 r.


poz. 2251
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2253
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2254
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2255
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.

poz. 2257
Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.

poz. 2259
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2005 r.

poz. 2260
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 21:10 (2639 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 266 z dnia 30 grudnia 2005 r.


poz. 2231
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2005 r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2238
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2246
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2247
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2249
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.
 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 11:42 (2722 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 265 z dnia 30 grudnia 2005 r.


poz. 2213
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 2214
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 11:31 (2527 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 264 z dnia 30 grudnia 2005 r.


poz. 2207
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 07 Lut, 2006 - 11:18 (2072 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 261 z dnia 29 grudnia 2005 r.


poz. 2191
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wchodzi w żyucie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 2194
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2005 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Sty, 2006 - 13:47 (2415 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 260 z dnia 29 grudnia 2005 r.


poz. 2176
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2177
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Sty, 2006 - 13:46 (2604 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 256 z dnia 27 grudnia 2005 r.


poz. 2145
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organy właściwe do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2147
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2148
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Szkolenia".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Sty, 2006 - 13:45 (2744 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 252 z dnia 22 grudnia 2005 r.


poz. 2124
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2127
Rozporządzenie Minista Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2128
Rozporządzenie Minista Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 06 Sty, 2006 - 13:44 (3445 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 250 z dnia 21 grudnia 2005 r.


poz. 2108
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozoju Wsi z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2109
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozoju Wsi z dnia 9 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 16:02 (2980 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 249 z dnia 20 grudnia 2005 r.


poz. 2104
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem art. 235 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 16:00 (2741 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 247 z dnia 19 grudnia 2005 r.


poz. 2095
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 16:00 (2541 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 246 z dnia 16 grudnia 2005 r.


poz. 2089
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2090
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 15:59 (2189 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 244 z dnia 15 grudnia 2005 r.


poz. 2066
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Krzyżanów w województwie łódzkim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 15:58 (2760 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 242 z dnia 12 grudnia 2005 r.


poz. 2039
Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 15:58 (2398 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 241 z dnia 9 grudnia 2005 r.


poz. 2033
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 2034
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 2035
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przydziału i zwalniania lokali mieszkalnych oraz kwater tymczasowych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej, a także warunków zamiany lokali mieszkalnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 04 Sty, 2006 - 15:58 (2219 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. NR 240 z dnia 8 grudnia 2005 r.


poz. 2027
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 15:34 (1959 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 239 z dnia 7 grudnia 2005 r.


poz. 2019
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

(tekst jednolity)


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 15:33 (2466 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 236 z dnia 5 grudnia 2005 r.


poz. 2003
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 2006
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 2008
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 15:31 (2136 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 234 z dnia 1 grudnia 2005 r.


poz. 1995
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Zembrzyce w województwie małopolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1996
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 15:29 (1947 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 232 z dnia 29 listopada 2005 r.


poz. 1969
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

poz. 1970
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 lit. h z mocą od dnia 1 września 2005 r.

poz. 1971
Rozporządzenie Ministra Rozoju Regionalnego z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 15:29 (1924 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 231 z dnia 28 listopada 2005 r.


poz. 1961
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 15:27 (2218 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 229 z dnia 23 listopada 2005 r.


poz. 1954
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 14:28 (2163 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 228 z dnia 22 listopada 2005 r.


poz. 1947
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

(tekst jednolity) 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 13:37 (2105 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 226 z dnia 17 listopada 2005 r.


poz. 1940
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolonowskiego w województwie opolskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1941
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Szczecinek w województwie zachodniopomorskim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1942
Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 13:34 (1919 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 224 z dnia 10 listopada 2005 r.


poz. 1926
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 02 Sty, 2006 - 13:31 (2316 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 219 z dnia 31 października 2005 r.


poz. 1850
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kolbuszowej w województwie podkarpackim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1851
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Czarna w powiecie łańcuckim w województwie podkarpackim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1852
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dąbrowice w województwie łódzkim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1853
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Korytnica w województwie mazowieckim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1854
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Winnica w województwie mazowieckim.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1855
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

poz. 1856
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w dziedzinie turystyki.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

poz. 1857
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

poz. 1865
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 1871
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lis, 2005 - 22:23 (3030 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 217 z dnia 31 października 2005 r.


poz. 1837
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 183
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
  Wysłane przez AnetaM opublikowane 18 Lis, 2005 - 22:22 (3208 Odsłon)
Wyślij ten artykuł do znajomych Strona gotowa do druku
 

 
  Nowe akty prawne Dz. U. Nr 216 z dnia 31 października 2005 r.


poz. 1830
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.