Autor Wiadomość
Gość
PostWysłany: Czw Lut 06, 2014 11:37 pm    Temat postu:

Art. 3. [Wyłączenie stosowania] Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do określania, ustalania, poboru lub wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności.

Art. 16. [Odsetki za zwłokę]1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności.
2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych należności.

icon_rolleyes.gif icon_wink.gif icon_rolleyes.gif icon_wink.gif icon_arrow.gif icon_idea.gif
Gość
PostWysłany: Sro Lut 05, 2014 10:47 am    Temat postu: Podatek VAT po terminie - naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

Witam, jestem księgową jednostki budżetowej. Muszę zapłacić do US podatek VAT po terminie wraz z odsetkami. Mam pytanie: czy w świetle Art.3 i powiązanego Art.16 ustawy sam fakt zbyt późnego zapłacenia podatku, a także odsetek podatkowych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Powered by phpBB 2.0.1 © 2001,2002 phpBB Group