Autor Wiadomość
Gość
PostWysłany: Nie Cze 22, 2014 5:54 pm    Temat postu:

Temat zamieszczony w tym miejscu - nie dotyczy Pomocy Publicznej.
Gość
PostWysłany: Nie Maj 25, 2014 11:06 pm    Temat postu: ryczałt dla wójta/burmistrza za używanie samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych

Czy powinna być podjęta przez radę gminy/miasta uchwała w sprawie ustalenia dla wójta/burmistrza ryczałtu za korzystanie do jazd lokalnych z samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy?

Czytając orzecznictwo, głównie NSA i SN w zakresie wynagrodzeń (o ryczałcie nie udało mi się znaleźć żadnego orzecznictwa) można byłoby wywieść wniosek, że musi być w tym przedmiocie podjęta uchwała rady gminy/miasta. Czytając jednak komentarze i glosy do wyroków sądowych w sprawie wynagrodzeń można byłoby jednak odnieść przeciwne wrażenie.
W internecie można znaleźć rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody zachodniopomorskiego nr NK.4.4131/18/2011[SA] z 20.01.2011 r. Zgodnie z rozstrzygnięciem:
"W niniejszej sprawie wskazać również należy treść paragrafu 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracowdawcy (Dz,U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.), zgodnie z którym zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy następuje na postawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych na warunkach określonych w rozporządzeniu. Z kolei z treści paragrafu 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia wynika, iż miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. Natomiast jako pracodawcę wójta ustawodawca, w art. 8 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych ustawodawca wskazał urząd gminy. Przepis ten w sposób konstytutywny jednoznacznie przyznaje urzędowi gminy status pracodawcy w stosunku do wójta. (...) Mając na uwadze powyższe nie sposób uznać aby Rada Gminy upoważniona była do ustalenia ryczałtu za korzystanie przez Wójta z samochodu osobowego w miesięcznym limicie 300 km. Rada gminy Boleszkowice podejmując kwestionową uchwałę przekroczyła przyznane jej przez ustawodawcę w art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych upoważnienie. Czynności wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy winny być wykonane przez wyznaczoną przez wójta osobę zastępującą lub sekretarza gminy, bowiem ryczałt taki nie jest składnikiem wynagrodzenia wójta, do którego ustalenia, z mocy obowiązujących przepisów, upoważniona jest rada gminy.".
Z kolei w internecie można również odnaleźć uchwałe nr 1/65/2007 kolegium regionalnej izby obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2007 r. Z jej postanowień wynika, że Wójt otrzymał niesłusznie zwrot kosztów za używanie w celach służbowych do jazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własności pracodawcy w związku z nie podjęciem przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenia ryczałtu. Ostatecznie jednak, po złożeniu zastrzeżeń przez wójta (uznano, że wójt niewątpliwie odbywał przejazdy służbowe) przyjęto te wyjaśnienia i odstąpiono od orzekania o konieczności zwrotu wypłaconego ryczałtu.

Może macie jakieś rzeczowe argumenty (bądź przykłady) w tym wzlędzie. Powinna być podjęta uchwała czy też nie?

Powered by phpBB 2.0.1 © 2001,2002 phpBB Group