Autor Wiadomość
Gość
PostWysłany: Czw Lut 06, 2020 8:45 am    Temat postu:

Tyle hałasu i co...ktoś w ogóle dostał ustrukturyzowaną fakturę?? Tak straszyli że duże firmy będą wysyłać...a taka cisza w temacie się zrobiła
Gość
PostWysłany: Sob Cze 08, 2019 3:23 pm    Temat postu:

TW juz przeprosil co niektórych za pomówienia . Przeprosi i innych
Gość
PostWysłany: Czw Cze 06, 2019 8:47 pm    Temat postu:

a PE z ISP bo i po co....
Gość
PostWysłany: Sro Cze 05, 2019 12:53 pm    Temat postu:

ISP nigdy nie współpracował z PE Skierniewice. Bo i po co?
Gość
PostWysłany: Wto Cze 04, 2019 7:26 pm    Temat postu:

ale Nam ISP odzyskał Vat
Gość
PostWysłany: Wto Cze 04, 2019 4:36 pm    Temat postu:

Jakby nie ISP to złodziejstwo na VAT panoszylo się po kraju.

Jak się zobaczy kto stoi za centralizacja VAT to.zrozumie się ataki na ISP.
Gość
PostWysłany: Wto Cze 04, 2019 3:49 pm    Temat postu:

znowu bajki Pan opowiada Panie TW ... w końcu Tsue orzekł iż sądy mają zmienić utrwalona linie ... Pan to kapuje w ogóle ? ISP odda tez prowizje ?
Gość
PostWysłany: Wto Cze 04, 2019 9:24 am    Temat postu:

Anonymous napisał:
A niby z czego sie odda?


Kase PE Skierniewice odda to bedzie z czego finansowac sprawy karne i skarbowe po kontroli centralizacji vat jak zaraz rusza w NIK
Gość
PostWysłany: Pon Cze 03, 2019 10:39 pm    Temat postu:

A niby z czego sie odda?
Gość
PostWysłany: Sro Maj 29, 2019 8:38 am    Temat postu:

Jakby nie czytali to nie byłoby tylu wejść na post Szczypiorku i sprawa nie byłaby tak głośna, ze nawet MF reaguje.

A każdy w Polsce już wie jakich bzdur narobili byli i obecni specjaliści od VAT z MF i IS Wrocław, gdzie układ wrocławski przeprowadził bzdurna centralizację VAT opodatkowując daniny publicznoprawne niepodatkowe.

Pozdr TW icon_cool.gif
Gość
PostWysłany: Sro Maj 29, 2019 7:16 am    Temat postu:

ja myślę iż 1.nie ma.sensu od TW
Gość
PostWysłany: Wto Maj 28, 2019 9:09 pm    Temat postu:

zdań pisanych przez TW nikt powyżej 2 nie czyta bo nie ma sensu
Gość
PostWysłany: Wto Maj 28, 2019 7:40 pm    Temat postu:

Panie TW nikt w POLSCE powyżej 5 zdań nie czyta ...
wojtania
PostWysłany: Wto Maj 21, 2019 8:41 am    Temat postu:

Ja zaś szczerze namawiam do odrobienia pracy domowej, szczególnie dla Pani Rogali co to jest JST, co to są zadania gmin, bo może w końcu się owa "specjalistka" z MF zrozumie jak wielkie błedy poczyniła w swej działalności. Podobne słowa kieruję do Szczypiora i innych tzw. "specjalistów" od VAT w budżecie z skierniewickiej PE, czyli firmy bez uprawnień doradztwa podatkowego.

I tu czas na wyjaśnienie skąd się zrobił problem.

A bajzel zrobił się m.in. po szkoleniach prowadzonych przez Panią Rogala i innych wykładowców tzw. "specjalistów" od vat w budżecie.

Proszę to przeczytać:

https://www.rp.pl/Finanse/303139986-Rozliczanie-oplat-za-przedszkole-w-gminie-po-zmianie-przepisow.html

Do 1 stycznia 2018r., czyli przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pobierane od rodziców dzieci opłaty za przedszkole, były traktowane według przepisów, jako należności cywilnoprawne. W związku z tym dyrektorzy przedszkoli publicznych zawierali umowy cywilnoprawne z rodzicami określające wysokość i zasady wnoszenia opłat. W takiej sytuacji minister finansów uważał, że opłaty te powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 24 w związku art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Swojego stanowiska w sprawie tych opłat, ale pobieranych już po 1 stycznia 2018 r., czyli po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, minister finansów jeszcze nie przedstawił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 lutego 2015r. (I SA/Po 1041/14) utrzymanym w mocy przez wyrok NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15), stwierdził – odmiennie niż minister finansów, ODMIENNIE NIŻ PANI ROGALA I INNI TZW. SPECJALIŚCI OD CENTRALIZACJI VAT – że opłaty te, także przed 1 stycznia 2018r., należało traktować jako należności publicznoprawne, a nie cywilnoprawne. I tym samym nie deklarować w deklaracji VAT-7w poz. 10.

W wyrokach tych sąd uznał, iż: stosunek prawny między przedszkolem publicznym nawiązany z rodzicami, powstaje w oparciu o administracyjnoprawną metodę regulacji, która na plan dalszy spycha cywilnoprawny charakter zawieranych porozumień. Opłaty pobierane za nauczanie i pobyt dzieci w przedszkolu w swym charakterze zbliżone są do daniny publicznej, a strony analizowanego tu stosunku prawnego nie mają pełnej swobody w ustaleniu jej wysokości (wysokość opłaty za pobyt i świadczenia ustalana jest w drodze stosownej uchwały rady gminy). Pobierane opłaty mają charakter symboliczny, nieekwiwalentny i ściśle regulowany przez przepisy prawa administracyjnego, co odróżnia je od cen.

WNIOSEK:

Od 1 stycznia 2018 r. – dla celów podatku VAT, opłaty pobierane od rodziców dzieci za przedszkole (za pobyt i wyżywienie) muszą być traktowane jako niepodlegające VAT. Tym samym opłaty te nie muszą być – od tej daty – wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od VAT.

Elżbieta Rogala, niezależny ekspert i wykładowca VAT

Proszę zauważyć, że we wniosku końcowym ta Pani pisze o 1 stycznia 2018, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 lutego 2015r. (I SA/Po 1041/14) utrzymanym w mocy przez wyrok NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15), stwierdził – odmiennie niż minister finansów i odmiennie niż Pani Rogala i inni tzw. specjaliści od VAT w budżecie – że opłaty te, także przed 1 stycznia 2018r., należało traktować jako należności publicznoprawne, a nie cywilnoprawne.

Moim zdaniem okres ten zaczyna się 1 stycznia 2010 roku, czyli od dnia obowiązywania obecnej ustawy o finansach publicznych.

A ZATEM SKORO NSA UZNAŁ, IŻ OWE OPŁATY NALEŻAŁO TRAKTOWAĆ JAKO NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE TO NIE PODLEGAŁY ONE POD VAT.

CZYLI JA MAM RACJĘ.

JEDNAKŻE JESLI WY "SPECJALIŚCI" OD VAT W BUDŻECIE TRAKTOWALIŚCIE TE I INNE OPŁATY ZA CYWILNOPRAWNE, TO NP. OPSY, WYSTAWIAŁY BŁĘDNIE FAKTURY VAT.

Warto sobie wtedy przypomnieć książkę Pani Rogala wydana w skierniewickiej platformie: ODLICZENIA VAT W GMINIE W 2016 ROKU - NOWE METODY, gdzie już na stronie tytułowej pisała o odliczeniach częściowych przy działalności mieszanej -wg. wskaźników.

PROBLEM POLEGA N TYM, ŻE GMINY ROBIŁY TE ODLICZENIA CZĘŚCIOWE. PEWNIE NIE WSZYSTKIE. BO MĄDRZY SKARBNICY ZACHOWYWALI SIĘ PASYWNIE. NIESTETY LWIEJ CZĘŚCI KTOŚ WMÓWIŁ, ŻE GMINĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAK PRZEDSIĘBIORSTWO (czytaj broszury MF).

A ZATEM SKORO NASZE NSA STWIERDZIŁO, ŻE OWE OPŁATY MAJĄ CHARAKTER PUBLICZNOPRAWNY, TO WSZYSTKIE OWE ODLICZENIA SĄ WG. DZISIEJSZEGO STANU WIEDZY I ORZECZNICTWA TYPOWYM WYŁUDZENIEM NIENALEŻNEGO ZWROTU VAT LUB OBNIŻENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO GMIN.

I druga sprawa:

SKORO OWE OPŁATY SĄ PUBLICZNOPRAWNE NIEPODATKOWE, TO KAS NIE JEST ORGANEM WŁAŚCIWYM DO WYDANIA INRETPRETACJI PODATKOWEJ LECZ WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT.

TAK STANOWI ART 14J ORDYNACJI PODATKOWEJ.

A SKORO TAK TO NA KOŃCU WYCHODZICIE NA KSIĘGOWOŚĆ, BO NIE MOŻNA GENEROWAĆ DOKUMENTU KSIĘGOWEGO WG. ZASAD JAK DO CENTRALIZACJI VAT NA NIP GMINY, JEŚLI OPŁATY TE SĄ DANINĄ PUBLICZNOPRAWNĄ NIEPODATKOWĄ.

Przykład z praktyki:

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2014/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 02.01.2014 r.

Procedury rozliczeń z tytułu podatku VAT dla czynności (transakcji) dokonywanych przez przedszkola i żłobki będące jednostkami budżetowymi Miasta Poznań

strona 30: W świetle powyższej regulacji, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

strona 31: Celem zapewnienia przejrzystości ewidencji z tytułu podatku VAT, nakazuje się aby obrót z tytułu opłat za pobyt dzieci w jednostce był dokumentowany za pomocą faktur wewnętrznych wystawianych nie rzadziej niż raz w miesiącu (odrębna faktura wewnętrzna powinna zostać wystawiona dla każdego z usługobiorców).

strona 33: W świetle powyższej regulacji, opłaty za wyżywienie wychowanków przedszkola korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

strona 34: Celem zapewnienia przejrzystości ewidencji z tytułu podatku VAT, nakazuje się aby obrót z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w jednostce był dokumentowany za pomocą faktur wewnętrznych wystawianych nie rzadziej niż raz w miesiącu (odrębna faktura wewnętrzna powinna zostać wystawiona dla każdego z usługobiorców).

4.5.3. Obowiązek dokumentowania transakcji za pomocą kasy rejestrującej
Zgodnie z § 2 ust.1 w związku punktem 45 załącznika do Rozporządzenia, zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej podlega ją usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy (w tym przedszkoli), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.


.... a faktury mają być wystawione na:

MIASTO POZNAŃ
NAZWA JEDNOSTKI
ADRES JEDNOSTKI
NIP 209-00-01-440


a zatem skoro wspomniane wyżej opłaty nie podlegają pod VAT wg. wyżej omawianego wyroku NSA i są daniną publicznoprawną niepodatkową to wszystkie poznańskie uregulowania są błędne od pierwszego dnia ich wdrożenia w mieście. Każda faktura jest zatem błędnie wystawiona, bo dokument źródłowy zgodnie z przepisami art 60-67 UOFP powinien być oznaczony NIP Przedszkola, szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego.

OT MAMY WIDOCZNE SKUTKI BŁĘDÓW TZW. "FACHOWCÓW" OD VAT.

Temat 1 to Poznań.....rozumiem hejt "expertów" od VAT piszących instrukcje dla Poznania i innych temu podobnych przypadków.

Temat 2 to to co z tego wynika. Aby to zrozumieć wczytajcie się w artykuł Pani Rogali bo jest on typowy dla środowiska doradców i w charakterystyczny sposób opisuje to co się narobiło.

Pani Rogala pisze:

Od 1 stycznia 2018 r. – dla celów podatku VAT, opłaty pobierane od rodziców dzieci za przedszkole (za pobyt i wyżywienie) muszą być traktowane jako niepodlegające VAT. Tym samym opłaty te nie muszą być – od tej daty – wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od VAT.


A ZATEM JEJ ZDANIEM OD 1 STYCZNIA 2010 NIE WCHODZĄ DO POZYCJI 10 DEKLARACJI VAT.

SĘK W TYM, ABY COŚ WESZŁO DO TEJ POZYCJI TO MUSI BYĆ WYSTAWIONA FAKTURA VAT ZW.

Pani Rogala i super eksperci podatkowi szkolili samorządy z odliczeń VAT w gminach, w tym odliczeń przy działalności mieszanej wg. wskaźników.

Znane są książki Pani Rogali i innych tzw. ekspertów na ogół dorabiających pracowników MF lub KAS. Przykładowo książka wydana przez PE Skierniewice : Odliczenia VAT w gminie w 2016 - nowe metody".

Skoro gminy wykazały sprzedaż na fakturze VAT ZW to część z nich zastosowało te " nowe metody odliczania VAT wg. wskaźników" i albo pomniejszało sobie zobowiązanie podatkowe albo odliczało VAT.

SKORO JEDNAK OWA DZIAŁALNOŚĆ NIE JEST DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ GMINY, TO WYLANSOWANE PRZEZ SKIERNIEWICKĄ PLATFORMĘ METODY ODLICZANIA I FAKTURY SĄ BŁĘDNE, NIEPRAWIDŁOWE I MOGŁY POSŁUŻYĆ DO NIEŚWIADOMEGO (???... A W TO WĄTPIĘ) WYŁUDZENIA ZWROTU VAT LUB OBNIŻENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO.

A ZATEM ŚWIADOMIE CZY NIE POPEŁNIONO TU I ÓWDZIE TZW. ZBRODNIĘ VATOWSKĄ....bo ma ona miejsce gdy podatnik posługuje się nierzetelnymi fakturami poświadczając w nich nieprawdę.

Bo każdy się zgodzi, że nieprawdą jest iż działalność gmin w sferze użyteczności publicznej w zakresie zadań gminy nałożonych prawem to nie jest działalność gospodarcza podlegająca pod VAT i że do 31.12.1017 należało wystawiać faktury VAT jak pisze Pani Rogala, a dopiero nie należało ich wystawiać od 1 stycznia 2018.

To jej ewidentny błąd.

OBECNA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2010, A ZATEM OD TEJ DATY OMAWIANE OPŁATY NIE SĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LECZ NALEŻNOŚCIĄ PUBLICZNOPRAWNĄ NIEPODATKOWĄ. A SAME RIO SZCZECIN PISAŁO O KONIECZNOŚCI ZAWIERANIA UMÓW Z RODZICAMI. A SKORO BYŁY UMOWY TO BYŁA FAKTURA VAT ZW. A JAK BYŁA SPRZEDAŻ OPODATKOWANA I ZWOLNIONA TO STOSOWANO ODLICZENIA CZĘŚCIOWE PRZY DZIAŁALNOŚCI MIESZANEJ.

Art. 271a. § 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ZOBACZCIE CO WAM ZROBILI WASI DORADCY OD PODATKU VAT NA CZELE Z TZW. "SPECJALISTAMI" ZE SKIERNIEWICKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ. ALE NIE TYLKO ONI.

RAZ JESZCZE PRZYPOMINAM ART 13 DYREKTYWY VAT, ART 15 USTĘP 6 NASZEJ USTAWY VAT I ART 60 UOFP:

Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa, dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo przychody państwowych funduszy celowych:

dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw;

NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE NIE PODLEGAJĄ POD VAT A KAS NIE JEST ORGANEM WŁAŚCIWYM DO WYDAWANIA INTERPRETACJI PODATKOWYCH WS. OPŁAT STANOWIĄCYCH NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE STANOWIĄCE DOCHÓW JST.

A zatem nie macie nawet skutecznie chroniących Was interpretacji KAS. Podstawa prawa tych interpretacji jest niewłaściwa....zerknijcie do 14j OP ... namawiam ... a zrozumiecie....Pozdr TW icon_cool.gif

Boże co ci ludzie z tej skierniewickiej PE narobili. Koszmar....
Gość
PostWysłany: Wto Maj 21, 2019 7:05 am    Temat postu:

nasmiewanie się z czyjegoś opętania tez śmieszne nie jest ....

Powered by phpBB 2.0.1 © 2001,2002 phpBB Group