Dz. U. Nr 78 z 7 maja 2008 r.
Data Monday, 02 June - 13:32:59
Temat: Nowe akty prawnepoz. 465
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych z 18 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

poz. 469
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego z 18 kwietnia 2008.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

poz. 469
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1362