Dz.U. Nr 86 z 20 maja 2008 r.
Data Wednesday, 02 July - 09:57:33
Temat: Nowe akty prawnepoz. 522
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


poz. 523
Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ten artykuł pochodzi od: Regionalne Izby Obrachunkowe
http://rio.gov.pl/

Adres WWW tego artykułu to:
http://rio.gov.pl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1366