Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Aktualności

Informacja o konferencjach i wydarzeniach objętych patronatem KRRIO
Data publikacji: 19.05
2023
W zakładce „Działalność KRRIO” utworzono nową podstronę „Patronaty”, na której zamieszczane będą informacje  ...
Zmiany w zakresie informacji j.s.t. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Data publikacji: 24.04
2023
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych...
Opiniowanie projektów budżetów na 2023 r., projektów WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
Data publikacji: 31.01
2023
Przedstawiamy Państwu wyniki opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2023 r., projektów wieloletnich prognoz finansowych oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na podstawie wstępnych danych przekazanych przez wszystkie Izby...
Opracowanie - Wnioski de lege ferenda
Data publikacji: 07.11
2022
W zakładce Działalność KRRIO / Opracowania zamieszczono opracowane na podstawie doświadczeń w ramach działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych propozycje zmian przepisów prawa...  
Dochody z tytułu opłat za wyżywienie pobrane od rodziców uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
Data publikacji: 06.10
2022
W zakładce Działalność KRRIO / Kontrole koordynowane zamieszczono informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe pod nazwą „Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe”.  
Przewiń do góryPrzewiń do góry