Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Aktualności

Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Data publikacji: 26.02
2021
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ...  
Wydatkowanie przez j.s.t. środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2021 roku
Data publikacji: 03.02
2021
Na stronie BIP RIO Poznań zostało opublikowane pismo dotyczące możliwości wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z rezerwy celowej ...
Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w latach 2017-2020
Data publikacji: 01.02
2021
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informacje: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotyczące współpracy Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej.
Wyniki kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018 przedstawione na Komisji Sejmowej
Data publikacji: 23.12
2020
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018....
Wyniki kontroli koordynowanej w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu
Data publikacji: 23.12
2020
W zakładce Kontrole koordynowane przedstawiono najnowszą  informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018”.
Przewiń do góryPrzewiń do góry