Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Aktualności

Klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
Data publikacji: 04.01
2022
W związku z licznymi pytaniami j.s.t. kierowanymi do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 1 grudnia 2021 r. wystosował pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w wątpliwych kwestiach...
Komisja Senacka Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku
Data publikacji: 15.11
2021
W dniu 26 października 2021 r. na posiedzeniu nr 112 Komisji Senackiej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych Grzegorz Czarnocki oraz członek Komisji Analiz Budżetowych w KRRIO Ewa Czołpińska przedstawili Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku...
Komunikat Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin
Data publikacji: 29.10
2021
W związku z licznymi zapytaniami od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących stronę samorządową, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na posiedzeniu w dniach 25-27 października 2021 r. podjęła kierunkowe stanowisko w zakresie dotyczącym uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ...
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przyjęła Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez j.s.t. w 2020 roku
Data publikacji: 02.07
2021
W zakładce Działalność KRRIO/ Roczne sprawozdania zamieszczono „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”...
Nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną
Data publikacji: 08.04
2021
Na stronie Ministerstwa Finansów  w zakładce Co robimy / Dług publiczny / Sprawozdania Rb-Z Rb-N / Formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (tj. instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) obowiązujące od I kwartału 2021 r. ...
Przewiń do góryPrzewiń do góry