Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Aktualności

Komunikat KR RIO o ujmowaniu w budżecie środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Data publikacji: 01.04
2022
W związku z licznymi zapytaniami od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących stronę samorządową, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na posiedzeniu w dniach 23-25 marca 2022 r. podjęła kierunkowe stanowisko w zakresie dotyczącym budżetowych aspektów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa...
Ujęcie w budżetach roku 2022 niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię
Data publikacji: 01.03
2022
W odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko dotyczące ujęcia w budżetach roku 2022 niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych otrzymanych w ramach konkursu: Rosnąca Odporność, Najbardziej Odporna Gmina, Gmina na Medal #SzczepimySię, pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19...
Rozdysponowanie przez samorządy środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym
Data publikacji: 25.02
2022
W związku z kierowanymi do Izb pytaniami dotyczącymi wykorzystania przez samorządy środków pochodzących z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, Przewodniczący Krajowej Rady po konsultacji z prezesami pozostałych Izb informuje, że nie ma przeszkód prawnych ku temu, aby środki te w zaistniałej sytuacji rozdysponować...
Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych
Data publikacji: 11.02
2022
W dniu 9 lutego 2022 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w części Ministerstwo Finansów >  Co robimy >  Budżet państwa >  Budżety jednostek samorządu terytorialnego >  System informatyczny BeSTi@ opublikowano komunikaty dotyczące sporządzania i przekazywania sprawozdań po zmianach w rozporządzeniach ...
Klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
Data publikacji: 04.01
2022
W związku z licznymi pytaniami j.s.t. kierowanymi do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 1 grudnia 2021 r. wystosował pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w wątpliwych kwestiach...
Przewiń do góryPrzewiń do góry