Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Aktualności

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przyjęła Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez j.s.t. w 2020 roku
Data publikacji: 02.07
2021
W zakładce Działalność KRRIO/ Roczne sprawozdania zamieszczono „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku”...
Nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną
Data publikacji: 08.04
2021
Na stronie Ministerstwa Finansów  w zakładce Co robimy / Dług publiczny / Sprawozdania Rb-Z Rb-N / Formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (tj. instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) obowiązujące od I kwartału 2021 r. ...
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Data publikacji: 26.02
2021
Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie ujmowania przez JST środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ...  
Wydatkowanie przez j.s.t. środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2021 roku
Data publikacji: 03.02
2021
Na stronie BIP RIO Poznań zostało opublikowane pismo dotyczące możliwości wydatkowania przez jednostki samorządu terytorialnego środków z rezerwy celowej ...
Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w latach 2017-2020
Data publikacji: 01.02
2021
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informacje: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotyczące współpracy Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej.
Przewiń do góryPrzewiń do góry