Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Aktualności

Opracowanie - Wnioski de lege ferenda
Data publikacji: 07.11
2022
W zakładce Działalność KRRIO / Opracowania zamieszczono opracowane na podstawie doświadczeń w ramach działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych propozycje zmian przepisów prawa...  
Dochody z tytułu opłat za wyżywienie pobrane od rodziców uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
Data publikacji: 06.10
2022
W zakładce Działalność KRRIO / Kontrole koordynowane zamieszczono informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe pod nazwą „Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie pobranych od uczniów i przedszkolaków na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe”.  
Informacja o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Dochodów z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019”
Data publikacji: 26.09
2022
W zakładce Działalność KRRIO / Kontrole koordynowane zamieszczono informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Dochodów z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019”.
Opracowanie: Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2020 na przykładzie wybranych gmin w Polsce
Data publikacji: 16.09
2022
Na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w zakładce „Działalność analityczna” zamieszczono opracowanie na temat „Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2017-2020 na przykładzie wybranych gmin w Polsce”...  
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przyjęła Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez j.s.t. w 2021 roku
Data publikacji: 28.06
2022
W zakładce Działalność KRRIO/ Roczne sprawozdania zamieszczono „Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku”...
Przewiń do góryPrzewiń do góry