Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Wyniki kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018 przedstawione na Komisji Sejmowej

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informację Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli finansowania kultury fizycznej i sportu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2017-2018.

Informację przedstawił zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu – Grzegorz Czarnocki.

Celem kontroli było zbadanie, w jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego wspierają finansowo kulturę fizyczną i sport.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie m.in.:

  • przekazywania kolejnych transz dotacji (niezłożenie wymaganego sprawozdania),
  • rozliczania udzielonych dotacji (brak akceptacji przez osobę upoważnioną),
  • wykorzystania środków z dotacji po terminie przewidzianym w umowie.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w ramach działań pokontrolnych proponuje m.in.: uporządkowanie i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze finansowania kultury fizycznej i sportu, zmianę art. 27 i 28 ustawy o sporcie poprzez określenie maksymalnej wysokości środków publicznych, jakie może otrzymać klub sportowy działający w formie spółki prawa handlowego, określenie zakresu regulacji uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących warunków i trybu wspierania kultury fizycznej i sportu.

W dyskusji posłowie odnieśli się m.in. do kwestii:

  • braku kryteriów finansowania poszczególnych dziedzin sportu,
  • konieczności podniesienia aktywności sportowej społeczeństwa,
  • dużej dysproporcji w nakładach na sport w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego,
  • zwiększania wsparcia kapitałowego klubów sportowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja przyjęła informację KRRIO.

Data publikacji: 23-12-2020 15:18 Data modyfikacji: 20-01-2021 11:10
Przewiń do góry Przewiń do góry