Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Realizacja dochodów z mienia gminy za lata 2006 – 2007

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych uchwałą nr 6/2007 z dnia 22.11.2007 r. zobowiązała wszystkie regionalne izby obrachunkowe do przeprowadzenia w 2008 roku kontroli koordynowanej w zakresie realizacji dochodów z mienia gminy za lata 2006 - 2007.

Niniejsza publikacja zawiera syntetyczne omówienie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości dotyczących realizacji dochodów z tytułu sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałego zarządu, najmu i dzierżawy. Sygnalizuje również szereg ujawnionych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur zbywania, udostępniania nieruchomości, stosowania ulg w zapłacie należności pieniężnych z tych tytułów, jak również prowadzenia postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego wobec dłużników.

Informacja ta obejmuje ponadto ustalenia kontroli w zakresie prawidłowości ewidencjonowania mienia, ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych związanych ze stanem majątku, jego zmianami oraz ustalaniem i pobieraniem dochodów z tytułu zbycia, udostępnienia mienia gminy.

Pełny tekst informacji o wynikach kontroli koordynowanej „Realizacja dochodów z mienia gminy za lata 2006 – 2007”

PDFRealizacja dochodów z mienia gminy za lata 2006 – 2007 (337,92KB)
(rozmiar pliku około 0,35 MB)

Data publikacji: 28-12-2020 12:01 Data modyfikacji: 28-12-2020 13:14
Przewiń do góry Przewiń do góry