Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w latach 2017-2020

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość rozpatrzyła informacje: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, dotyczące współpracy Najwyższej Izby Kontroli z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej.

Informacje przedstawili: p.o. wicedyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK – Dariusz Zielecki oraz przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych – Mirosław Legutko.

W latach 2017-2020 współpraca pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a RIO powadzona była zarówno na szczeblu centralnym (Krajowa Rada RIO i Centrala NIK), jak i regionalnym (poszczególne RIO i delegatury NIK).

Najważniejsze obszary tej współpracy to:

  • wymiana informacji o planowanych do przeprowadzenia kontrolach w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • wymiana informacji o istotnych ustaleniach kontrolnych, dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
  • konsultacje z zakresu metodyki przeprowadzanych kontroli, w tym metodyki kontroli zamówień publicznych oraz poziomu zadłużenia kontrolowanych jednostek,
  • organizowanie spotkań przedstawicieli delegatur NIK i RIO w celu omówienia wyników przeprowadzonych kontroli i ujawnionych przypadków naruszenia prawa.

Komisja przyjęła informacje do wiadomości.

Pełny tekst zapisu przebiegu posiedzenia w załączeniu.

Data publikacji: 01-02-2021 12:14 Data modyfikacji: 01-02-2021 12:13
Przewiń do góry Przewiń do góry