Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną

Na stronie Ministerstwa Finansów  w zakładce Co robimy / Dług publiczny / Sprawozdania Rb-Z Rb-N / Formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ dla samorządowych jednostek z osobowością prawną opublikowano nowe formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną (tj. instytucji kultury, sp zoz, samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) obowiązujące od I kwartału 2021 r. oraz instrukcję "Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych".

Zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396) sprawozdania łączne i zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwym regionalnym izbom obrachunkowym z wykorzystaniem aplikacji wskazanej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Finansów - tj. za pomocą systemu informatycznego BeSTi@.

Na stronie budzetjst.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat systemu BeSti@ i SJO BeSTi@ oraz sposobu importu sprawozdań z arkuszy sprawozdań do BeStii.

Plik instrukcji dotyczącej zasad sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych opracowany przez Podzespół ds. przetwarzania i analizy danych Zespołu ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO jest również dostępny poniżej:

Data publikacji: 08-04-2021 12:29 Data modyfikacji: 09-04-2021 14:10
Przewiń do góry Przewiń do góry