Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Dochody z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019

Szanowni Państwo

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Dochodów z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019”.

Koordynatorem kontroli, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, była Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ustalania i pobierania, przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, dochodów budżetowych w ramach realizacji zadania zleconego w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz rzetelności wykonywania tych zadań. W szczególności kontroli poddano:

  1. Wysokość dochodów uzyskanych ze zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa, w tym prawidłowość ustalania, pobierania i windykacji należności z tytułu zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa.
  2. Prawidłowość ustalenia dochodów z tytułu potrąceń.
  3. Terminowość odprowadzania dochodów do budżetu państwa.
  4. Stan ilościowy i wartościowy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodarują starostowie.
  5. Sposób prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
  6. Prawidłowość zbywania i udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa przez starostów.
  7. Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

Kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku natomiast w zakresie danych sprawozdawczych oraz działań windykacyjnych okres do czasu zakończenia poszczególnych kontroli.

Kontrole w związku z sytuacją pandemiczną przeprowadzano w latach 2020 i 2021.

 

Tekst informacji o wynikach kontroli koordynowanej „Dochody z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019”

PDFDochody z mienia Skarbu Państwa za lata 2018-2019.pdf (609,35KB)
 

Data publikacji: 26-09-2022 14:27 Data modyfikacji: 26-09-2022 14:18
Przewiń do góry Przewiń do góry