Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Opiniowanie projektów budżetów na 2023 r., projektów WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Przedstawiamy Państwu wyniki opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2023 r., projektów wieloletnich prognoz finansowych oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na podstawie wstępnych danych przekazanych przez wszystkie Izby.

Składy Orzekające regionalnych izb obrachunkowych wydały łącznie 8 698 opinii w powyższym zakresie, z tego o projektach uchwał budżetowych na 2023 r. 2 974 (68,6% pozytywnych, 27,2% z uwagami, 3,6% z zastrzeżeniami, 0,6% negatywnych), o projektach wieloletnich prognoz finansowych 2 974 (71,5% pozytywnych, 23,7% z uwagami, 4,1% z zastrzeżeniami, 0,7% negatywnych) oraz 2 750 o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (84,8% pozytywnych, 11,6% z uwagami, 2,9% z zastrzeżeniami, 0,7% negatywnych).

Należy zaznaczyć, iż nie wystąpiły przypadki nieprzedłożenia projektów budżetów przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego do rio, choć niektóre jednostki przekazały te projekty ze znacznym opóźnieniem.

Poniżej, jako punkt odniesienia przedstawiamy również wyniki opiniowania w latach 2020 i 2021 zaprezentowane w Sprawozdaniach z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2020 i 2021, dostępnych na naszych stronach internetowych.

Wyniki działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych wskazują, iż tegoroczne opiniowanie przebiegło bez zasadniczych zakłóceń, a liczba wydanych opinii negatywnych i z zastrzeżeniami nie odbiegała istotnie od liczby takich opinii wydanych w latach poprzednich. Zaznaczyć jednak należy, że w toku działalności opiniodawczej Składy Orzekające stosowały nowe, zliberalizowane wersje wskaźników finansowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.  

 

 

 

Data publikacji: 31-01-2023 13:17 Data modyfikacji: 31-01-2023 13:14
Przewiń do góry Przewiń do góry