Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Zmiany w zakresie informacji j.s.t. o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, a w dniu 27 kwietnia 2023 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 803 (link do ustawy).

Wymieniona ustawa nowelizuje 16 aktów prawnych, w tym ustawę o finansach publicznych oraz ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych.

Jak zawarto w informacji Prezydenta, w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych został uchylony przepis, na podstawie którego organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do sporządzania i przedstawiania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku:

  • informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
  • informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz
  • informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w pierwszym półroczu przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne osoby prawne, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Ustawa (z wyjątkami w niej określonymi) wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Powyższe oznacza, że już w bieżącym roku nie będzie obowiązku sporządzania przez j.s.t. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

 

Data publikacji: 24-04-2023 10:46 Data modyfikacji: 28-04-2023 08:18
Przewiń do góry Przewiń do góry