Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Ewidencji środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”.

Koordynatorem kontroli, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, była Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

Celem kontroli była ocena prawidłowości ewidencji obrotów i stanu środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego oraz rzetelność sprawozdań w tym zakresie. Kontrolą objęto 2021 rok, ze szczególnym uwzględnieniem stanu środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Przedmiot kontroli obejmował ustalenie wszystkich rachunków bankowych obsługiwanych przez urzędy (rachunek/i budżetu, rachunki lokat terminowych, rachunki dochodów i wydatków urzędów, rachunki ZFŚS, rachunki sum depozytowych, rachunki VAT i inne rachunki bankowe) oraz dokonanie sprawdzenia prawidłowości ewidencji operacji na rachunkach w księgach rachunkowych jak również sprawdzenie rzetelności sprawozdań w tym zakresie. Ponadto dokonano porównania na koniec roku zgodności wszystkich kont rachunków z bankowymi potwierdzeniami sald zarówno w ewidencji budżetu jak również w ewidencji urzędów jako jednostek. Kontrola uwzględniała również przypadki braku rachunku bieżącego urzędu jednostki samorządu terytorialnego dla dochodów i wydatków, tj. gdy zapisy na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w księgach rachunkowych urzędów są wynikiem powtórzenia z ewidencji budżetu.

Szczegółowe ustalenia kontroli omówione w niniejszej informacji potwierdzają znaczną skalę nieprawidłowości w badanym obszarze. Nieprawidłowe ewidencjonowanie środków pieniężnych miało wpływ na rzetelność danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach budżetowych oraz sprawozdaniach z operacji finansowych.

Kontrola ujawniła, że największa skala nieprawidłowości wystąpiła w zakresie prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Przedstawiając w Państwa ręce niniejszą informację wyrażamy przekonanie, że ustalenia zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowić cenne źródło informacji o ewidencji księgowej i sprawozdawczości środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczynią się do poprawy rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w tym zakresie.

 

Pełny tekst informacji o wynikach kontroli koordynowanej „Ewidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego”

PDFEwidencja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.pdf (14,28MB)
 

 

 

Data publikacji: 30-08-2023 13:14 Data modyfikacji: 30-08-2023 13:16
Przewiń do góry Przewiń do góry