Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Opiniowanie projektów budżetów na 2024 r., projektów WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Przedstawiamy Państwu wstępne wyniki opiniowania przez regionalne izby obrachunkowe projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r., projektów wieloletnich prognoz finansowych oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej.

Składy orzekające regionalnych izb obrachunkowych wydały łącznie 8 559 opinii w powyższym zakresie, z tego o projektach uchwał budżetowych na 2024 r. 3 002 (70,9% pozytywnych; 25,9% z uwagami; 2,8% z zastrzeżeniami; 0,4% negatywnych), o projektach wieloletnich prognoz finansowych 3 002 (73,1% pozytywnych; 22,6% z uwagami; 3,7% z zastrzeżeniami; 0,6% negatywnych) oraz 2 555 o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej (87,4% pozytywnych; 8,8% z uwagami; 3,4% z zastrzeżeniami; 0,4% negatywnych).

W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba wydanych opinii negatywnych ogółem z 56 do 40, zmniejszyła się również liczba wydanych opinii z zastrzeżeniami z 307 do 285.

Od wydanych opinii złożono łącznie 3 odwołania (w roku poprzednim odwołań nie składano).

Należy zaznaczyć, iż nie wystąpiły przypadki nieprzedłożenia projektów przez jednostki samorządu terytorialnego do regionalnych izb obrachunkowych.

Poniżej przedstawiamy również wyniki opiniowania w latach 2021 i 2022 zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 i 2022 roku.

Wyniki działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych wskazują, iż tegoroczne opiniowanie przebiegło bez zasadniczych zakłóceń.

 

 

 

 

 

Data publikacji: 26-02-2024 12:30
Przewiń do góry Przewiń do góry