Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo,

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy informację o wynikach kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie „Wynagrodzeń w jednostkach samorządu terytorialnego”. Koordynatorem tej kontroli była Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ustalania i wypłacania wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki z tego tytułu stanowią ważną pozycję w budżetach jednostek samorządowych, a prawidłowość ich dokonywania jest istotnym elementem procesów związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi i obowiązkami pracodawcy oraz z realizacją praw pracowników w tym zakresie.

Wskazane wyżej zagadnienia skontrolowano na podstawie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędach gmin/miast na stanowiskach urzędniczych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Kontrolę koordynowaną przeprowadziły w 2023 r. wszystkie regionalne izby obrachunkowe.

Ustalenia kontroli przeprowadzonych przez poszczególne izby obrachunkowe pozwalają na stwierdzenie, że realizacja zadania dotyczącego naliczenia i wypłaty wynagrodzeń pracownikom samorządowym, zatrudnionym w urzędach gmin na stanowiskach urzędniczych, w zdecydowanej większości wykonywana jest prawidłowo. Kontrolowane jednostki co do zasady przestrzegały obowiązujących przepisów prawa, regulujących poszczególne zagadnienia związane z ustaleniem wynagrodzeń miesięcznych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia nie miały w poszczególnych kontrolowanych jednostkach charakteru powszechnego, przy czym ich konsekwencją były niekiedy skutki finansowe, a spowodowane były najczęściej błędną interpretacją obowiązujących przepisów prawa bądź ich nieprzestrzeganiem.

Przedstawiając Państwu tę informację wyrażamy nadzieję, że ustalenia zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowić cenne źródło informacji o sposobie i prawidłowości ustalania wynagrodzeń pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczynią się do poprawy rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w tym zakresie.

 

Tekst informacji o wynikach kontroli koordynowanej "Wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego"

PDFWynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego.pdf (14,30MB)
 

 

 

 

Data publikacji: 19-06-2024 14:51
Przewiń do góry Przewiń do góry