Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład prezydium

 

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Brak opisu obrazka

Damian Grzelka

 

Kontakt do Przewodniczącego KRRIO:

Damian Grzelka

ul. Targowa 18

25-520 Kielce

email:

 

Zastępcy Przewodniczącego KR RIO

Grzegorz Czarnocki  -  Prezes RIO w Opolu

Ewa Czołpińska  -  Zastępca Prezesa RIO w Białymstoku