Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy komisji

 

Komisja Legislacji i Orzecznictwa:

1

Dawid Czesyk

przewodniczący

2

Piotr Świątek

zastępca przewodniczącego

3

Aleksandra Bieniaszewska

członek

4

Mirosław Cer

członek

5

Wojciech Czerw

członek

6

Ryszard P. Krawczyk

członek

7

Piotr Prystupa

członek

8

Joanna Radzieja

członek

 

   

Komisja Koordynacji Kontroli:

1

Daniel Kołodziej

przewodniczący

2

Grzegorz Czarnocki

zastępca przewodniczącego

3

Gabriela Brol Stanek

członek

4

Damian Grzelka

członek

5

Ryszard P. Krawczyk

członek

6

Zofia Ligocka

członek

7

Dariusz Renczyński

członek

8

Bogusław Staszewski

członek

9

Grażyna Wróblewska

członek

 

 

 

Komisja Analiz Budżetowych:

1

Luiza Budner-Iwanicka

przewodnicząca

2

Lucyna Hanus

zastępca przewodniczącej

3

Ewa Czołpińska

członek

4

Dawid Czesyk

członek

5

Maciej M. Dąbrowski

członek

6

Jacek Grządka

członek

7

Jarosław Kotowski

członek

8

Ryszard Zajączkowski

członek

 

   

Komisja do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych:

1

Wojciech Tarnowski

przewodniczący

2

Grażyna Wróblewska

zastępca przewodniczącego

3

Paweł Dobrzyński

członek

4

Damian Grzelka

członek

5

Daniel Jurewicz

członek

6

Mirosław Legutko

członek

7

Halina Strzelecka

członek

8

Zbigniew K. Wójcik

członek

 

 

 

Komisja Szkoleń, Informacji i Promocji:

1

Aleksandra Bieniaszewska

przewodnicząca

2

Ewa Czołpińska

zastępca przewodniczącej

3

Grzegorz Czarnocki

członek

4

Roman Fandrejewski

członek

5

Bogdan Gaber

członek

6

Daniel Jurewicz

członek

7

Jarosław Kotowski

członek

8

Bogusław Staszewski

członek