Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Udzielanie dotacji z budżetów jst jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Szanowni Państwo

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy sprawozdanie z kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (jst). Kontrola została przeprowadzona w 2013 r. i dotyczyła dotacji udzielonych przez samorządy w 2012 r. Finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez podmioty niepubliczne to nie tylko zagadnienia związane z ustalaniem i przekazywaniem dotacji, ale również odnoszące się do ich wykorzystania. Zakres kontroli koordynowanej stanowiły te pierwsze zagadnienia. Główne ustalenia kontroli przedstawione zostały w opracowanym przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych ,,Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonaniu budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku”, które przekazane zostało Sejmowi i Senatowi RP w czerwcu br. Niniejsze opracowanie stanowi pełną informację o kontroli, której koordynatorem, w imieniu KR RIO, była Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

Skontrolowane zagadnienia to ważny element procesu finansowania zadań oświatowych, które realizowane są przez inne niż należące do sektora samorządowego jednostki. Ważny, bo w istocie decydujący o poziomie środków finansowych przekazywanych tym jednostkom na wskazane zadania. Jak pokazują wyniki kontroli, proces ten nie przebiega bez przeszkód, a są nimi niezbyt przejrzyście zredagowane przepisy prawa, które, co prawda w części dotyczącej zasad ogólnych odnoszących się do określenia poziomu finansowania zadań, są jasno ujęte, ale już w części uszczegółowiającej te zasady stają się mniej jednoznaczne, co daje możliwość różnej ich interpretacji. I to właśnie ta niejednoznaczność stanowi czynnik będący przyczyną trudności w stosowaniu przedmiotowych przepisów. Z reguły w praktyce sprowadza się to do takiej ich wykładni, która jest bardziej korzystna finansowo dla jednostek samorządu terytorialnego udzielających dotacji. Na tym tle coraz częściej dochodzi do sporów o wysokość przekazywanej dotacji, które rozstrzygane są przez sądy powszechne.

Wyrażamy przekonanie, że ustalenia zawarte w prezentowanym opracowaniu będą stanowić dobrą bazę porównawczą dla jednostek samorządowych udzielających dotacji oświatowych pod kątem weryfikacji własnych działań w tym zakresie. Poczynione w trakcie kontroli koordynowanej ustalenia stały się podstawą do sformułowania przez KR RIO wniosków wskazujących na potrzeby nowelizacji przepisów prawa oświatowego odnoszących się do kwestii ustalania i udzielania dotacji. Zostały one również przedstawione w przywołanym na wstępie ,,Sprawozdaniu”.

Oddając w Państwa ręce sprawozdanie z kontroli, pragniemy podkreślić, że celem działania regionalnych izb obrachunkowych w Polsce jest wspieranie samorządów lokalnych w dalszym ich rozwoju.

 

Pełny tekst informacji o wynikach kontroli koordynowanej "Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego"

PDFUdzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym, dla których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego (4,54MB)
(rozmiar pliku około 4,7 MB)

Data publikacji: 18-12-2020 22:17 Data modyfikacji: 18-12-2020 22:30
Przewiń do góry Przewiń do góry