Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Sprawozdanie KRRIO za 1999 rok

Szanowni Państwo

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych działając na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.), przedkłada Sejmowi i Senatowi RP sprawozdanie z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 1999 roku. Sprawozdanie to zostało przyjęte uchwałą Nr 3/2000 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 19 maja 2000 roku.

Sprawozdanie składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera informacje o zadaniach realizowanych przez regionalne izby obrachunkowe w 1999 roku oraz wnioski de lege ferenda. Natomiast część druga sprawozdania, dotycząca wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym 1999, ma charakter analityczny. Każda z części sprawozdania zawiera bogaty materiał statystyczny. W opracowaniu zaprezentowane zostały 84 tabele. Ponadto tekst sprawozdania ilustrowany jest licznymi zestawieniami i wykresami graficznymi.

Sprawozdanie za 1999 rok ma charakter szczególny, dotyczy bowiem pierwszego roku funkcjonowania samorządu terytorialnego w oparciu o nowy podział administracyjny kraju. Od 1 stycznia 1999 roku samorząd terytorialny funkcjonuje na poziomie gmin, powiatów i województw.

Sprawozdaniem objęto 2424 gminy, związek gmin warszawskich, traktowany w dalszej części jako gmina, 65 miast na prawach powiatu (w opracowaniu zostały one zaprezentowane jako oddzielna kategoria jednostek samorządu terytorialnego), 308 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 141 związków międzygminnych. Ogółem w 1999 roku funkcjonowało i sprawozdaniem objęto 2955 jednostek.

Pełny tekst "Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 1999 r."

Część I. Sprawozdanie z działalności RIO za 1999 rok

Część II. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 1999 roku

Data publikacji: 20-12-2020 19:50
Przewiń do góry Przewiń do góry