Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Informacja o wynikach kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za lata 2006 – 2007

Szanowni Państwo

Regionalne izby obrachunkowe, na podstawie decyzji Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, w 2008 roku przeprowadziły koordynowaną kontrolę gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których funkcje organów założycielskich pełnią gminy, powiaty i samorządy województw, w odniesieniu do określonych obszarów tej gospodarki. Badania kontrolne dotyczyły sfer narażonych na wysokie ryzyko zaistnienia nieprawidłowości, przede wszystkim zamówień publicznych, gospodarowania majątkiem oraz kwestii związanych z ewidencją i sprawozdawczością finansową w zakresie zobowiązań obciążających zakłady. Kontrola objęła także zagadnienia odnoszące się do wykorzystywania przez organy założycielskie (jednostki samorządu terytorialnego) instrumentów prawno-finansowych pozwalających na uzyskanie pewnego wpływu na gospodarkę finansową SP ZOZ (dotacje, poręczenia, pożyczki). Przedmiotem kontroli było również wykorzystanie przez SP ZOZ środków otrzymanych na zadania związane z restrukturyzacja SP ZOZ oraz prawidłowość realizacji postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Pełny tekst informacji z kontroli koordynowanej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za lata 2006 – 2007.

PDFInformacja o wynikach kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za lata 2006 – 2007 (567,95KB)
(rozmiar pliku około 5 MB)

Data publikacji: 22-12-2020 10:13
Przewiń do góry Przewiń do góry