Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Dochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2013 - 2014)

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy sprawozdanie z kontroli koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie dochodów z mienia z umów cywilnoprawnych pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kontrola została przeprowadzona w 2015 r. i dotyczyła problematyki pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych, zagadnień związanych z udzielaniem i zwrotem bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także problematyki umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym stanowiących dochody budżetów tych jednostek.

Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje lata: 2013 - 2014. Podstawą do przeprowadzenia kontroli była uchwała Nr 6a/2014 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie tematów koordynowanej kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w 2015 r., w zakresie określonym uchwałą Nr 10/2014 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6a/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie tematów koordynowanej kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego w 2015 r.

 

Pełny tekst informacji o wynikach kontroli koordynowanej z 2016 r. „Dochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2013 - 2014)

PDFDochody z mienia z umów cywilnoprawnych w jednostkach samorządu terytorialnego (lata 2013 - 2014) (1,99MB)
(rozmiar pliku około 2 MB)

Data publikacji: 22-12-2020 10:19 Data modyfikacji: 22-12-2020 10:20
Przewiń do góry Przewiń do góry