Przejdź do treści strony Przejdź do menu
Grafika KRRIO - Actum Est De Re Publica

Zachęcamy do zapisania się do newslettera

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty

Szanowni Państwo

Zasadniczą przyczyną podjęcia problemowej kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia oraz spłaty zobowiązań był wzrost na przestrzeni ostatnich lat długu jednostek samorządowych, stanowiącego komponent państwowego długu publicznego. Szczególna dynamika wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego charakteryzuje lata 2008-2011. W porównaniu do roku poprzedniego zadłużenie wzrosło o 3,7% w 2007 roku, o 11,2% w 2008 roku, o 40% w 2009 roku, o 36,7% w 2010 roku i o 19,4% w 2011 roku. Dynamika ta była wyraźnie większa niż dynamika wzrostu całego państwowego długu publicznego. Wzrost poziomu długu determinuje większe koszty związane z jego obsługą, co ma wpływ na zachowanie relacji wyznaczonych przez art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Celem kontroli było ustalenie i ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z zadłużenia tych jednostek. Istotnym założeniem kontroli była weryfikacja przestrzegania przez jednostki samorządowe ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań, rzetelności danych prezentowanych przez te jednostki, niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz rzetelności prognozowania podstawowych parametrów finansowych, w związku z koniecznością zachowania w 2014 roku i latach następnych relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pełny tekst opracowania „Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty”

PDFPrzestrzeganie ustawowych limitów zadluzenia i jego spłaty.pdf (2,21MB)
(rozmiar pliku około 2,2 MB)

Data publikacji: 22-12-2020 14:42
Przewiń do góry Przewiń do góry